Konkursy Krajowe

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka w ROD 2021”

Konkurs krajowy pn.”Reportaż z ROD”

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 czerwca w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. "ROD 40-Lecia PZD"

Rozstrzygnięcie konkursu jubileuszowego pn. „40 lat Polskiego Związku Działkowców - dziedzictwo i przyszłość” -

Konkurs krajowy pn. "Najpiękniejsza działka w ROD " rozstrzygnięty!!!

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 24 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego pn. „ROD 40-lecia PZD”

omunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 18 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Reportaż z ROD

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557