Okręgowy Konkurs ROD Roku 2020

I DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

II AKTYWNOŚĆ ROD W ŚRODOWISKU

III DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA

IV INWESTYCJE I REMONTY INFRASTRUKTURY ROD

V ZAGOSPODAROWANIE ROD

VI ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁEK

VII DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

VIII BEZPIECZEŃSTWO W ROD

IX PROMOCJA ROD

Regulamin Konkursu Okręgowego

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557