Okręgowy Konkurs Wzorowa Działka Roku 2020

Okręgowy konkurs

Okręgowy Zarząd Podkarpacki Polskiego Związku Działkowców uchwałą nr 58/2020 z dnia 28.02.2020r. ogłasza konkurs "Wzorowa Działka Roku 2020".

 

REGULAMIN KONKURSU OKRĘGOWEGO

WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2020”I. Zarządy ROD dokonują pisemnego zgłoszenia, po jednej działce z ogrodu do 30 kwietnia 2020r. – liczy się data dostarczenia zgłoszenia do OZP PZD w Rzeszowie.


II. Działkę można zgłaszać po 3 letniej karencji.


Zgłoszenie działki do konkursu winno zawierać: 

  • numer działki oraz nazwę i adres ROD, na terenie którego jest położona,
  • nazwisko i imię jej użytkownika wraz z adresem korespondencyjnym i numerem telefonu,
  • podpisaną zgodę na publikację zdjęć oraz przetwarzanie danych osobowych. Zgodę podpisuje działkowiec, który użytkuje działkę.

 
III. Okręgowa Komisja Konkursowa przy OP PZD w Rzeszowie dokona oceny zgłoszonych działek w terminie do 30 czerwca 2020r. i przedstawi wnioski z przeglądów do 31 lipca 2020 roku.


IV. OZP PZD w Rzeszowie dokona rozstrzygnięcia konkursu w terminie do 31 lipca 2020 roku.


V. Zgłoszona do konkursu działka podlega ocenie wg następujących kryteriów:

 

1. Rozplanowanie i urządzenie działki (0-10 pkt.)

(ocena ogólna, racjonalne wykorzystanie terenu, walory użytkowe działki)

 

2.  Estetyka i stan techniczny działki (0-10 pkt.)               

(ład i porządek, ogrodzenie, altana, i urządzenia na działce zgodnie  z Regulaminem ROD, bezpieczeństwo użytkowania działki)

 

3. Dobór roślin zdobiących działkę (pomysłowość i oryginalność rabat, klombów, skalniaków itp.) (0-10 pkt.)

4. Trawnik i jego utrzymanie – ogólne wrażenie estetyczne (0-10 pkt.) 

      

5. Część ozdobno-wypoczynkowa, w tym:                   

a) Bogaty dobór roślin ozdobnych  (0-10 pkt.)       

b) Urządzenia wypoczynkowe i rekreacyjne, wyposażenie  (0-10 pkt.)       

  

6. Część produkcyjna działki, w tym:                   

a) sadownicza ( różnorodność drzew i krzewów owocowych, przestrzeganie odległości nasadzeń od granic działki, prawidłowe formowanie koron, cięcie i prześwietlanie, zdrowotność) (0-10 pkt.)             

b) warzywnicza (bogaty dobór gatunków, w tym ziół) (0-10 pkt.)

            

7. Mała architektura na działce                 

a) płotki, murki, trejaże, pergole, oczka i zbiorniki wodne  (0-10 pkt.)

b) inne elementy małej architektury,   (0-10 pkt.)       

8. Estetyka i  stan techniczny altany

a) wymiary altany i jej stan techniczny zgodny z regulaminem ROD (0-10 pkt.)        b) wykorzystanie altany zgodnie z regulaminem ROD (0-10 pkt.)       

c) estetyka altany (0-10 pkt.)                    

9. Posiadanie na działce kompostownika i jego wykorzystanie (0-10 pkt.) 

                     

10. Ekologia na działce (budki lęgowe, karmniki dla ptaków, domki dla owadów pożytecznych, ekologiczne sposoby ochrony roślin, stosowanie nawozów naturalnych)  (0-10 pkt.)      VI. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Dni Działkowca oraz na stronie internetowej OP PZD w Rzeszowie.

Pliki do pobrania

Wydawnictwo

PORADY PRAWNE

w Okręgu Podkarpackim PZD w Rzeszowie

dla 

członków organów w ROD oraz działkowców

odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 13.30 do 15.00

tel. 17/8543552

e-mail: poradyprawne@podkarpacki.pzd.pl

Lipiec 2020

PWŚCPSN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557