OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o przetargu w ROD Barbara w Ropczycach

Dodano: 10 lutego 2023

 Ogłoszenie o przetargu 

 
 
      Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego BARBARA w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1A ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn. Wykonanie altany drewnianej wraz z ociepleniem o powierzchni 25m2  z dachem dwuspadowym.
 
Szczegółowe informacje na temat zadania udziela Prezes ROD Pan Andrzej Ochab – tel. 697-615-016.
 
Złożenie ofert przetargowych do dnia 28.02.2023r. na adres: ROD Barbara; 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1A (skrzynka pocztowa) lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 
Otwarcie ofert przez komisję przetargową odbędzie się w siedzibie zarządu ogrodu bez udziału oferentów .
O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie do 14 dni od zakończenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. 
 
Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
                                                                
                                            Z poważaniem:  Prezes ROD Andrzej Ochab
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557