OGŁOSZENIA

Szkolenie dla kandydatów na działkowców w 2019 roku

Dodano: 21 stycznia 2019

Informujemy, że bezpłatne szkolenia dla kandydatów na działkowców odbędą się:

w Rzeszowie o godz. 16.00 - w biurze OZP PZD ul. Chmaja 4 (budynek Elmetu - I piętro)

 

- 8 kwietnia

- 13 maja

- 10 czerwca

- 15 lipca

- 12 sierpnia

- 16 września

- 14 października

- 18 listopada

 

Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące działki, jak również wszystkich, którzy użytkują działki od 2018 i 2019 roku!

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557