Aktualności

Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wejdzie w życie przed majówką

Dodano: 2 kwietnia 2015
15 kwietnia br. ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że już od 30 kwietnia br. stanie się ona obowiązującym prawem. Działkowcy wywalczyli prawo, które ochroni przed rozbiórka 900 tys. altan. Ustawa „Stop Rozbiórkom Altan” wprowadza definicję altany. Dozwolona będzie budo

Komunikat KR PZD w sprawie opłat w ROD w 2015 r.

Dodano: 24 kwietnia 2015
Opłaty w ROD w 2015r. W związku z medialnymi doniesieniami dotyczącymi opłat ogrodowych w 2015 r. informujmy, iż dokonana 21.04.15r. zmiana uchwały KR PZD odnoszącej się do kwestii opłat ogrodowych, nie wpływa na sposób ich ustalania oraz wymiar w 2015 r. Wprowadzone zmiany odnoszą się wyłącznie do kwestii formalnoprawnych i nie rzutują na ...

Stanowisko KR PZD z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie realizacji ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r.

Dodano: 23 kwietnia 2015
Uchwalenie przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, którą procedowano z inicjatywy działkowców, całe środowisko przyjęło z wielkim zadowoleniem i jednocześnie z ulgą. Ustawa weszła w życie 19 stycznia 2014 r., a więc na dwa dni przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny.

Informacja KR PZD o realizacji ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych przez PZD

Dodano: 23 kwietnia 2015
Nowa ustawa o ROD to niewątpliwy sukces wszystkich polskich działkowców, którzy razem podjęli skuteczne działania aby bronić swoich ogrodów. Mimo trudności i ataków z zewnątrz pozostali razem i nie dali się podzielić. Wyrazem tej jedności było 924 801 podpisów złożonych pod projektem obywatelskim ustawy o ROD.

List KR PZD do Pani Premier Ewy Kopacz

Dodano: 23 kwietnia 2015
"W imieniu działkowców zrzeszonych w PZD zwracamy się do Pani Premier o podjęcie, na podstawie art. 171 Konstytucji RP, czynności nadzorczych nad Prezydentem m. st. Warszawy w zakresie działań wykonywanych przez ten organ wobec naszego stowarzyszenia. Wydarzenia ostatnich dni, a zwłaszcza pismo skierowane do PZD przez Dyrektora Krzysztofa Krzekowie

Komunikat KR PZD w sprawie działań nadzorczych nad PZD

Dodano: 23 kwietnia 2015
W ostatnim czasie wśród działkowców i organów PZD niepokój wywołały rozmaite informacje dotyczące działań podjętych przez Prezydenta Warszawy jako organu nadzorującego wobec PZD. W mediach pojawiły się doniesienia jakoby miał on uchylić uchwały Krajowej Rady PZD, a tym samym – pozbawić możliwości podejmowania najważniejszych decyzji dla ...

List KR PZD do Prezydenta Warszawy

Dodano: 23 kwietnia 2015
"W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia br. w sprawie zastosowania określonych środków nadzorczych wobec Polskiego Związku Działkowców, Krajowa Rada PZD przesyła niniejszym stosowną informację o podjętych w tym zakresie działaniach, a jednocześnie pragnie przekazać swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Na wstępie Krajowa Rada PZD czuje się ...
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘGOWY ZARZĄD PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557