Aktualności

Projekt ustawy „Stop Rozbiórkom Altan” został skierowany do drugiego czytania

Dodano: 16 stycznia 2015
Zgodnie z decyzją Sejmu podjętą na pierwszym czytaniu w dniu 18 grudnia 2014 roku, wczoraj – 15 stycznia 2015 roku, obradowała Sejmowa Komisja Infrastruktury. Jedynym tematem przez nią poruszanym był obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i innych ustaw wraz z poprawkami rządowymi. Projekt ten został opracowany i zgłoszony prze

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie zakończenia kampanii zebrań ustawowych w ROD

Dodano: 29 stycznia 2015
Art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. zobowiązał PZD do przeprowadzenia zebrań wszystkich działkowców. Podczas tych zebrań działkowcy mieli zadecydować, czy ROD pozostanie w strukturach ogólnopolskiego stowarzyszenia PZD czy też założą lokalne stowarzyszenie, które przejmie zarządzanie ROD.

KOMUNIKAT PREZYDIUM KR PZD w sprawie oceny wyników wyborów samorządowych 2014

Dodano: 29 stycznia 2015
Prezydium Krajowej Rady PZD zapoznało się z analizą wyników wyborów samorządowych pod względem ilości uzyskanych mandatów przez działkowców oraz objętych przez nich funkcji w samorządach po wyborach i stwierdziło, że we władzach gmin, powiatów, miast i województw znaleźli się przedstawiciele społeczności działkowej w znacznej ilości.

Zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2015r.

Dodano: 29 stycznia 2015
Informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców podobnie jak w latach ubiegłych Krajowa Rada wydrukowała zaproszenia na walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze w rodzinnych ogrodach działkowych w 2015r. w łącznym nakładzie 1000000 sztuk. Całkowity koszt wydruku zaproszeń pokryje Krajowa Rada PZD. Kra

Dziennik Trybuna: Nie tylko Bierut doskwiera działkowcom

Dodano: 28 stycznia 2015
"Zwrotów gruntu domagają się coraz częściej nie tylko byli właściciele i ich spadkobiercy, ale też osoby, które nie są związane z byłymi właścicielami, a prawo do roszczenia po prostu odkupują, licząc na milionowe zyski. Po transformacji ustrojowej w latach 90. okazało się, że wartość wywłaszczanych w okresie PRL-u gruntów wzrosła wielokrotnie,...

Działkowcy piszą do Gazety Wyborczej

Dodano: 28 stycznia 2015
21 stycznia w dodatku "Dom" ukazał się artykuł Pana redaktora Marka Wielgo "Ogrody nadal w rękach PZD". Działkowcy nie do końca zgadzają się z treścią tego artykułu.

Drugie czytanie obywatelskiego projektu "Stop Rozbiórkom Altan"

Dodano: 28 stycznia 2015
4 lutego 2015 roku (środa) odbędzie się drugie czytanie obywatelskiego projektu ustawy ‘Stop Rozbiórkom Altan’ o zmianie ustawy Prawo budowlane i niektórych innych ustaw. O 14:15 sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury nad projektem wygłosi posłanka Aldona Młyńczak z Platformy Obywatelskiej. Później nastąpi dyskusja nad projektem.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘGOWY ZARZĄD PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557