Aktualności

Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Dodano: 13 stycznia 2017
Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Stanowisko w sprawie ataków medialnych na PZD

Dodano: 17 lutego 2017
Uczestnicy narady szkoleniowej Przewodniczących Komisji Rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Podkarpackiego PZD stwierdzają, iż pojawiające się na przestrzeni kilku miesięcy ataki medialne na działaczy okręgowych i Zarządy ROD, są początkiem kolejnej kampanii prowadzonej przez nieprzychylne ogrodnictwu działkowemu środowiska mającej

Apel KR PZD do Zarządów ROD oraz działkowców

Dodano: 7 lutego 2017
Krajowa Rada PZD zwraca się z apelem do wszystkich struktur Związku o konsekwentne stosowanie ustawy o ROD. Regulaminu ROD, Statutu PZD i innych przepisów związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem ROD oraz poprawne egzekwowanie obowiązującego prawa od działkowców. Nikt nie może dostarczać nawet pozorów wypaczania ustawy o ROD i przepisów ...

„Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych” w Okręgu Podkarpackim

Dodano: 3 lutego 2017
Okręg Podkarpacki PZD w Rzeszowie informuje, że w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. na terenie całego kraju, w tym Województwa Podkarpackiego zostanie przeprowadzona akcja, pn. „Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych”. W związku z powyższym Okręg Podkarpacki PZD zwraca się z prośbą do wszystkich zarządów rodzinnych ogrodów działkowych ...

Komunikat Krajowej Rady PZD ws. liczenia bezdomnych w ROD

Dodano: 2 lutego 2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, iż w nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku we wszystkich województwach odbędzie kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby bezdomnych. W akcji liczenia osób bezdomnych wezmą udział m.in. policjanci, strażnicy miejscy i gminni, pracownicy socjalni i wolontariusze. Wśród miejsc, które będą ...

Biuro Prawne w Krajowej Radzie już działa!

Dodano: 2 lutego 2017
Od 1 lutego 2017 roku w Krajowej Radzie pracę rozpoczęło Biuro Prawne Polskiego Związku Działkowców, które zostało powołane decyzją Prezydium KR PZD. Jego powstanie jest odpowiedzią na potrzeby struktur związkowych oraz coraz większej ilości spraw o charakterze prawnym, które potrzebują nie tylko stałego nadzoru, ale także sprawnego i rzeczowego

Dotacja dla ROD „Prefabet” w Kolbuszowej

Dodano: 1 lutego 2017
Gmina Kolbuszowa udzieliła wsparcia finansowego do realizacji zadania publicznego pn.”Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjno – wychowawczo – wypoczynkowych w zakresie ekologii w gminie Kolbuszowa". Przeznaczone na ten cel fundusze pochodzą z dotacji celowej z budżetu miasta.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557