Aktualności

Pierwsze czytanie projektu Stop Rozbiórkom Altan

Dodano: 19 grudnia 2014
W Sejmie RP w dniu 18 grudnia 2014 r. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Obradom Sejmu z galerii przysłuchiwała się dość liczna grupa działkowców z Warszawy i Łodzi na czele z Prezesem PZD Eugeniuszem Kondrackim. Uzasadnienie do projektu ....

Walne zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ROD w 2015 roku

Dodano: 17 grudnia 2014
Prezydium Krajowej Rady PZD przyjęło wytyczne określające zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ROD w 2015 r. Wytyczne i druki niezbędne do przeprowadzenia walnych zebrań zostały opracowane na podstawie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r., a także w oparciu o statut PZD uchwalony 23 października

KOMUNIKAT KRAJOWEJ RADY PZD

Dodano: 15 grudnia 2014
DEKLARACJE PIT ZA 2014 R. NOWE ZASADY Zgodnie z przepisami nowej ustawy z dnia 26 września 2014 r. poz.1563 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. ale będzie miała zastosowanie do dochodów od 1 stycznia 2014 r. wprowadzone są zmiany z których wynika, ż

Komunikat Krajowej Rady PZD dla zarządów ROD

Dodano: 15 grudnia 2014
INFORMACJA DOT. SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ROD ZA ROK 2014 Na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 10 grudnia 2014 r. Uchwałą nr 249/2014 zostały przyjęte Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych rodzinnych ogrodów działkowych za 2014 r. wraz z załącznikami . Poniższe wytyczne pomogą ogrodom działkowym w sposób prawidłowy

"Obradowała Krajowa Rada PZD"

Dodano: 11 grudnia 2014
W dniu 11 grudnia 2014 r. odbyło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Na początku posiedzenia Krajowa Rada uczciła minutą ciszy pamięć zmarłego członka KR Zbigniewa Rodaka z okręgu sudeckiego. W skład KR wybrany został Edward Galus, Prezes OZ Świętokrzyskiego. Wypełniając obowiązek wynika

Dziennik Trybuna: PZD chroni ogrody przed likwidacją

Dodano: 10 grudnia 2014
"Nieuregulowany stan prawny gruntów ogrodów to problem, z którym PZD i działkowcy zmagają się od wielu lat. Choć ogrody działkowe zajmują w Polsce ponad 43,5 tys. ha, to aż jedna czwarta (ponad 11 tys. ha ROD) nie ma uregulowanego statusu prawnego. Nie jest to winą działkowców ani związku, bowiem ogrody tworzone były w dobrej wierze i w pełni ...

Wniosek o zwolnienie z podatku rolnego. Czy należy go złożyć do 31 grudnia 2014 roku?

Dodano: 8 grudnia 2014
W ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych zostały zachowane dotychczasowe zwolnienia podatkowe tj. zwolnienie z podatku rolnego (art. 54) i zwolnienie z podatku od nieruchomości (art. 55). Oznacza to, że tak jak dotychczas, ani stowarzyszenie ogrodowe ani działkowcy nie będą musieli płacić podatku rolnego oraz podatku o
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘGOWY ZARZĄD PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557