Aktualności

Komunikat dla ROD w sprawie programu komputerowego DGCS PZD System

Dodano: 24 października 2018
01 stycznia 2018 roku wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych podjęło pracę na programie DGCS PZD System opracowanym na potrzeby ROD. Program zawiera moduły: • finanse i księgowość - pozwala na prowadzenie pełnej księgowości wraz z końcowymi sprawozdaniami finansowymi za dany rok obrachunkowy, w oparciu o dane zawarte w pozostałych modułach programu.

Kogo dotyczy zwolnienie z opłaty ogrodowej?

Dodano: 13 grudnia 2018
Co do zasady, każdy nowy działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD. Istnieje jednak kilka zwolnień od ww. obowiązku, które zostały określone w § 147 ust. 4 i 5 Statutu PZD.

Jakie są zasady odbywania podróży służbowych przez członków zarządu ROD?

Dodano: 13 grudnia 2018
Członkowie organów PZD, w tym zarządu ROD mają prawo rozliczać podróże służbowe. Podróże te muszą odbywać się jednak zgodnie z uchwałą nr 35/2014 Prezydium KR PZD z dnia 12.02.2014 r. w sprawie obowiązujących w PZD zasad dotyczących odbywania podróży służbowych członków organów PZD oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej...

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie energii elektrycznej

Dodano: 11 grudnia 2018
Dostawcy Energii Elektrycznej zapowiadają podwyżki cen energii elektrycznej w 2019 r. Krajowy Zarząd dostrzega powyższy problem, dla ROD i działkowców, gdyż wiąże się to z większymi opłatami na ten cel. Wg doniesień prasowych Dziennika Gazety Prawnej z dnia 21 listopada 2018 r. szef resortu energii Krzysztof Tchórzewski zapowiedział, że ...

Ośrodki Finansowo - Księgowe

Dodano: 11 grudnia 2018
W Okręgu Podkarpackim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Przemyślu służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD oraz zapewnienie prawidłowego ...

Potrzeby i perspektywy inwestycyjne w PZD - Komunikat Krajowej Rady PZD

Dodano: 10 grudnia 2018
Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2018 r. zapoznała się z informacją w zakresie „Potrzeb i perspektyw inwestycyjnych w Polskim Związku Działkowców”. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane informacje z okręgów PZD i na jego podstawie Krajowa Rada PZD podjęła uchwałę nr 8/XXV/2018.

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie wyników wyborów samorządowych

Dodano: 10 grudnia 2018
5 grudnia br. w trakcie XXV posiedzenia Krajowa Rada PZD omówiła przebieg i wyniki wyborów samorządowych. W wyborach kandydowało co najmniej 341 działkowców, najwięcej w Okręgu Śląskim – 75 i Okręgu w Szczecinie – 61. Ponad połowa startujących tj. 181 zostało wybranych na stanowiska samorządowe i do struktur samorządowych. Ponadto do władz...
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557