Aktualności

Komunikat dla ROD w sprawie programu komputerowego DGCS PZD System

Dodano: 24 października 2018
01 stycznia 2018 roku wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych podjęło pracę na programie DGCS PZD System opracowanym na potrzeby ROD. Program zawiera moduły: • finanse i księgowość - pozwala na prowadzenie pełnej księgowości wraz z końcowymi sprawozdaniami finansowymi za dany rok obrachunkowy, w oparciu o dane zawarte w pozostałych modułach programu.

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami

Dodano: 8 lutego 2019
Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza, iż projektowane zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami są niekorzystne i stanowią realne zagrożenie dla wszystkich ogrodów działkowych, nie tylko tych objętych roszczeniami osób fizycznych lub prawnych. Przygotowane zmiany miały ustabilizować stosunki prawne i ukrócić zjawisko "dzikiej reprywatyzacji",

Narady szkoleniowe Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD w okręgu podkarpackim.

Dodano: 8 lutego 2019
W okresie od 30.01.2019r. do 7.02.2019r. w Okręgu Podkarpackim PZD w Rzeszowie odbyły się 3 szkolenia Przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD z rejonu Rzeszowa oraz Delegatur Rejonowych w Przemyślu i Tarnobrzegu. Narady szkoleniowe prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie Pani Alicja Paterek.

Uwaga ! Zarządy okręgów PZD i ROD ! Działkowcy !

Dodano: 7 lutego 2019
Poniżej zamieszczamy pismo Ministra Środowiska w sprawie Projektu Krajowego programu ograniczania zanieczyszczenia (KPOZP). Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem i przedstawienie uwag. Temat jest bardzo ważny dla naszego kraju, również dla społeczności działkowej. Proszę również te uwagi przekazać do Krajowego Zarządu na adres mailowy.

Czym i jak pryskać w 2019?

Dodano: 4 lutego 2019
Uwaga działkowcy! W marcowym wydaniu miesięcznika „działkowiec” znajduje się zestawienie środków ochrony roślin polecanych do stosowania na działach i w ogrodach. Warto je mieć, aby wiedzieć jakich preparatów użyć do ograniczenia liczebności lub zwalczania najgroźniejszych chorób lub szkodników roślin uprawianych na działce.

Prace ogrodnicze w lutym

Dodano: 1 lutego 2019
„Czasem luty się zlituje, że człek niby wiosnę czuje, ale czasem tak się zżyma, że człek prawie nie wytrzyma. Kiedy luty puści, to marzec wypiecze, a gdy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.” *

Apel do Zarządów ROD w sprawie korzystania z usług Ośrodków Finansowo-Księgowych działających w Okręgu Podkarpackim PZD

Dodano: 1 lutego 2019
Okręgowy Zarząd Podkarpacki prowadzi działania w celu zapewnienia Rodzinnym Ogrodom Działkowym prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z zasad rachunkowości i Zakładowego Planu Kont PZD. W celu prowadzenia ewidencji księgowej i gospodarki finansowej ROD zgodnie z przepisami prawa związkowego powołano Ośrodki Finansowo-Księgowe. Funkcjonuj
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557