Aktualności

Informacja w sprawie aktualizacji Podręcznika Grantobiorcy w ramach programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Dodano: 25 listopada 2022
W związku z realizacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaktualizowała Podręcznik Grantobiorcy z dnia 7 listopada 2022 r. dodając załącznik nr 6 tj. plakat identyfikujący projekt (przykładowo uzupełniony). Zachęcamy do zapoznania się z treścią

Narada szkoleniowa instruktorów ds. ogrodniczych i SSI

Dodano: 29 listopada 2022
24 listopada br. w Warszawie odbyła się narada etatowych instruktorów ds. ogrodniczych, a także zaproszonych instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) różnych okręgów PZD. Spotkanie zostało zorganizowane przez biuro KR PZD, a Okręg Mazowiecki reprezentowały instruktorki SSI – Katarzyna Maśna (z ROD „Fort Szczęśliwice” w Warszawie) ...

Audycja Radia Rzeszów - Rodzinne Ogrody Działkowe w Rzeszowie. Jaki będzie ich los?

Dodano: 29 listopada 2022
Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu Rzeszów - rozmowa z Prezesem ROD "Zelmerowiec" w Rzeszowie Panem Bogdanem Kochamańskim na temat minionego sezonu ogrodniczego oraz planowanej inwestycji CPK zagrażającej Rodzinnym Ogrodom Działkowym przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie.

Lista rankingowa IV etapu konkursu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Dodano: 25 listopada 2022
Na stronie internetowej ARiMR opublikowana została lista rankingowa w ramach pozakonkursowego projektu grantowego „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” dla IV etapu konkursu przeprowadzonego w dniach 1 września 2022 – 30 września 2022 r. W ramach trzeciego etapu konkursu 72 Rodzinnych Ogrodów Działkowych będących ..

Tańszy prąd dla ROD – Kiedy dwa dokumenty?

Dodano: 25 listopada 2022
Niezależnie od uprawnień do pakietu prądu w cenie z 2022r., ROD może nabyć prawo do jeszcze jednej ochrony. ROD (i pozostałe jednostki PZD) zaliczono bowiem do grupy odbiorców, którzy w 2023r. mogą zostać objęci mechanizmem ceny maksymalnej za prąd. W niektórych przypadkach aby uzyskać tę ochronę trzeba złożyć dodatkowe oświadczenie. Warto zrobić

Przyłączmy się do Mikołajowej akcji!

Dodano: 21 listopada 2022
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Rzeszowie po raz kolejny niesie pomoc dzieciom w Ukrainie. Tym razem zbieramy upominki Mikołajowe. Zachęcamy wszystkich działkowców do włączenia się w tą szlachetną akcję!!!

XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD

Dodano: 21 listopada 2022
W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się XVI posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu uczestniczyła również Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Maria Fojt, a ponadto prezesi Okręgów niebędący członkami Krajowej Rady PZD. Aktualną sytuację Związku spowodowaną przejściem ...
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557