Modernizacja i przeglądy ROD

PRZEGLĄDY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

Program modernizacji działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Realizacja programu modernizacji przez jednostki związkowe

Ogrodzenia na działce

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557