Modernizacja i przeglądy ROD

PRZEGLĄDY STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

Program modernizacji działek w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Realizacja programu modernizacji przez jednostki związkowe

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557