Szkolenia

Szkolenia dla nowych działkowców w 2023r.

Szkolenia dla Instruktorów SSI i kandydatów na Instruktorów

Pokazy wiosennego cięcia drzew 2023r.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557