Ekologia

Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów ozdobnych

Zakaz spalania odpadów na działkach

Owady zapylające

Pożyteczne mikroorganizmy (EMy)

Pożyteczne ptaki

Pożyteczne płazy

Pożyteczne gady

Pożyteczne ssaki

Uwaga na rośliny inwazyjne - Kodeks dobrych praktyk ogrodniczych

SEGREGOWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557