Program DGCS PZD System

DYŻURY TELEFONICZNE DGCS PZD System

W biurze Jednostki Krajowej pod numerem telefonu 22 101 34 81 ,działa telefoniczny dyżur regionalnych koordynatorów ds. programu DGCS PZD System. Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 10.00-14.00.

KOMUNIKAT DLA ROD W SPRAWIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DGCS PZD SYSTEM

 1 stycznia 2018 roku wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych podjęło pracę na programie DGCS PZD System opracowanym na potrzeby ROD.

Program zawiera moduły:

  • finanse i księgowość - pozwala na prowadzenie pełnej księgowości wraz z końcowymi sprawozdaniami finansowymi za dany rok obrachunkowy, w oparciu o dane zawarte w pozostałych modułach programu.
  • ogrody działkowe – obejmuje kartoteki działek i działkowców, organów statutowych, umożliwia tworzenie naliczeń dla poszczególnych działkowców, generowanie list obecności, dokumentacji na walne zebrania sprawozdawcze w ROD i wiele innych.
  • kadry i płace – pozwala na tworzenie umów, prowadzenie ewidencji wypłat np. świadczeń.
  • deklaracje podatkowe – pozwala na generowanie deklaracji.
  • magazyn – ewidencja magazynowa z możliwością wystawiania WZ, PZ i In.
  • środki trwałe – ewidencja środków trwałych.

Poszczególne moduły ściśle ze sobą współpracują.

 Posiadając bazę danych, która zawiera wszystkie powyższe informacje możemy w sposób łatwy, przystępny i rzetelny prowadzić sprawy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem ROD.

 Cena programu wynosi 270,60 zł, natomiast dla ROD prowadzących księgowość w OFK wynosi 189,42 zł.

 

Zachęcamy do zakupu programu, który pozwoli na ujednolicenie sposobu zarządzania i prowadzenia Ogrodu.

 

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w biurze Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie pod nr. tel. 17/ 85 43 552.

Poniżej do pobrania dokumenty niezbędne do zamówienia Programu.

Pliki do pobrania
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557