Program DGCS PZD System

DYŻURY TELEFONICZNE DGCS PZD System

W biurze Jednostki Krajowej pod numerem telefonu 22 101 34 81 ,działa telefoniczny dyżur regionalnych koordynatorów ds. programu DGCS PZD System. Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek w godz. 10.00-14.00.

KOMUNIKAT DLA ROD W SPRAWIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO DGCS PZD SYSTEM

 1 stycznia 2018 roku wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych podjęło pracę na programie DGCS PZD System opracowanym na potrzeby ROD.

Program zawiera moduły:

  • finanse i księgowość - pozwala na prowadzenie pełnej księgowości wraz z końcowymi sprawozdaniami finansowymi za dany rok obrachunkowy, w oparciu o dane zawarte w pozostałych modułach programu.
  • ogrody działkowe – obejmuje kartoteki działek i działkowców, organów statutowych, umożliwia tworzenie naliczeń dla poszczególnych działkowców, generowanie list obecności, dokumentacji na walne zebrania sprawozdawcze w ROD i wiele innych.
  • kadry i płace – pozwala na tworzenie umów, prowadzenie ewidencji wypłat np. świadczeń.
  • deklaracje podatkowe – pozwala na generowanie deklaracji.
  • magazyn – ewidencja magazynowa z możliwością wystawiania WZ, PZ i In.
  • środki trwałe – ewidencja środków trwałych.

Poszczególne moduły ściśle ze sobą współpracują.

 Posiadając bazę danych, która zawiera wszystkie powyższe informacje możemy w sposób łatwy, przystępny i rzetelny prowadzić sprawy związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem ROD.

 Cena programu wynosi 270,60 zł, natomiast dla ROD prowadzących księgowość w OFK wynosi 189,42 zł.

 

Zachęcamy do zakupu programu, który pozwoli na ujednolicenie sposobu zarządzania i prowadzenia Ogrodu.

 

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w biurze Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie pod nr. tel. 17/ 85 43 552.

Poniżej do pobrania dokumenty niezbędne do zamówienia Programu.

Pliki do pobrania

Aktualizacja DGCS PZD System

 
20 grudnia 2021 r. pojawiła się nowa aktualizacja DGCS PZD System. Aktualizacja wprowadza wiele oczekiwanych zmian m.in. pozwala wysłać emaile do wielu osób naraz, wprowadza nowy wzór karty ewidencyjnej działki, modyfikuje wydruk raportu nowych działkowców. Pełna lista zmian w programie znajduje się pod linkiem.
 
 
WAŻNE!
 
Program w nowej wersji nie będzie działał na Windows XP i Windows Vista. Użytkownicy tych systemów muszą je zmienić na nowsze wersje Windows
 
Aktualizacja do wersji 22.00 będzie wymagała przeprowadzenia nowej instalacji (nie będzie dostępny patch aktualizujący z wersji 21). Konieczne jest pobranie nowej wersji z linku i zainstalowanie jej na komputerze użytkownika.
 
Link do instrukcji aktualizacji
 
 
Link do nowej wersji
 
 
 
 
MK
 

Nowy wzór Informacji finansowej (art. 33 ustawy o ROD) już w programie DGCS PZD System

Zgodnie z art. 33 ust. 3 i 4 ustawy o ROD oraz uchwałą KZ PZD nr 153/2017 z dnia 5.04.2017 r. w sprawie informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD przedstawianej corocznie działkowcom, zarządy ROD mają obowiązek udostępniania działkowcom, raz w roku, nie później niż do 1 lipca, informacji finansowej dotyczącej prowadzenia ROD za poprzedni rok.

 
W związku z trudnościami na jakie napotkały ROD przy przygotowaniu tej informacji w 2021 roku jednostka krajowa PZD podjęła działania mające ten proces ułatwić:
 
1. Przygotowano nowy wzór Informacji finansowej, w którym:
  • został wprowadzony nowy układ graficzny Informacji
  • zostały połączone w jedną pozycję wpływy i wydatki na energię elektryczną, wodę, gaz w zakresie terenu ogólnego (bowiem z art. 33 ust. 2 ustawy o ROD nie wynika obowiązek rozbicia tej pozycji na poszczególne media. Zostało to zrobione również pod możliwości programu DGCS)
  • zostały ujęte w jedną pozycję wpływy z dotacji na inwestycje i remonty, dotacji zewnętrznych, odszkodowań, odsetek (w pozycję „inne”) (bowiem z art. 33 ust. 2 ustawy o ROD nie wynika obowiązek rozbicia tej pozycji na poszczególne tytuły. Zostało to zrobione również pod możliwości programu DGCS)
  • umożliwiono na razie „ręczne” dopisanie do Informacji szczegółowych wpływów i wydatków w zakresie pozycji „zarządzanie ROD” oraz „inne”. Przykładowo, w ROD, gdzie działkowcy chcieliby posiadać informację co do wpływów i wydatków w zakresie mediów na poszczególnych działkach (zużycia prądu, wody, wywozu śmieci) będzie można w Informacji również podać te dane.
2. Zaimportowano Informację finansową do programu DGCS PZD System i zintegrowano ją z odpowiednimi kontami w module finansowo – księgowym.
 
3. Opracowane zostaną wytyczne finansowe dla księgowych obsługujących ROD, określające m.in. zasady ujmowania wpływów i wydatków ROD na poszczególnych kontach oraz zostaną dokonane stosowne zmiany w programie DGCS PZD System.
 
Informacja finansowa już jest w programie. Automatycznie będzie ją można wygenerować z programu DGCS za 2022 r.
 
WAŻNE

ROD korzystające już z programu muszą skorzystać z instrukcji dodawania sprawozdania (załącznik).
 
Ogrodom, które dopiero zaczynają prace z programem, sprawozdanie wczyta się automatycznie.
 
MKP

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557