Poznaj nasze ogrody

ROD „Przyszłość” w Rzeszowie

Prezentację ogrodów rozpoczynamy od Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” z Rzeszowa, który zajął I miejsce w Okręgowym Konkursie na „Wzorowy Ogród Roku 2010”.

Tereny pod ogród pozyskiwane były stopniowo. Pierwsze pisma pozwalające na założenie ogrodu pochodzą z sierpnia 1971r., kiedy to Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury Prezesa MRN w Rzeszowie zezwolił na inwestycję w postaci Pracowniczego Ogrodu Działkowego, z lokalizacją przy ulicy Paderewskiego, zgodnie z ówczesnymi mapami. W latach 1974 i 1976 ogród pozyskał kolejne tereny. Ogród „Przyszłość” pojawił się w rejestrach Krajowej Rady PZD w styczniu 1972 roku jako stały ogród miejski.

ROD „Przyszłość” jest typowym ogrodem miejskim, płożonym pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Paderewskiego, jest otoczony pasem zieleni, który skutecznie chroni ogród przed hałasem i ulicznym ruchem. Obecnie w ogrodzie znajduje się 433 działek a ogród zajmuje powierzchnię 16,5723 ha. Ogród posiada Dom Działkowca ze świetlicą, w której odbywają się szkolenia i liczne imprezy integracyjne – gdy aura nie pozwala na spotkanie w plenerze. Ogród jest wyposażony w sieć energetyczną i wodociągową, posiada aleje z nazwami i plan, dla lepszej orientacji w terenie, szczególnie dla nowych działkowców. Działki są wzorowo zagospodarowane o czym świadczy duża ilość laureatów konkursów. W ogrodzie panuje rodzinna atmosfera a działkowcy chętnie pomagają sobie nawzajem.


Galerię zdjęć przedstawiających ROD „Przyszłość” Rzeszów znajdziecie Państwo tutaj »

ROD im. Gen. Waltera w Rzeszowie

Pierwsze tereny pod ogród były pozyskiwane w 1954 roku. Ostateczna decyzja zezwalająca na dokładną lokalizację terenu wydana została 22.02.1962r.
Dzisiaj Rodzinny Ogród Działkowy im. Generała Waltera jest położony w zachodniej części miasta przy ulicy Strzyżowskiej. Całkowita powierzchnia ogrodu wynosi 15,8826 ha, a ogród posiada 432 działki użytkowe.
Ogród wyposażony jest sieć energetyczną i wodną, jest częściowo zdrenowany (prace nadal trwają); ogród posiada dom działkowca ze świetlicą, w której odbywają się liczne szkolenia dla działkowców. Na terenie ogólnym przy domu działkowca jest wyznaczone miejsce na ognisko, grill oraz miejsce na rozkładaną podłogę z przeznaczeniem na tańce.
Co roku na terenie ogrodu działkowcy świętują Dni Działkowca, spotykają się również podczas tematycznych imprez grupowych.
ROD im. Gen Waltera zdobył drugie miejsce w Okręgowym Konkursie na „Wzorowy Ogród Roku 2011”. Jest bardzo dobrze zagospodarowany i utrzymany.
 JB

Galerię zdjęć przedstawiających ROD im  „Gen. Waltera” w  Rzeszowie znajdziecie Państwo tutaj »

ROD Małopolanin w Rzeszowie

Plan realizacyjny terenu pod  POD został zatwierdzony w 1975 roku, a od 1976 roku wykupywano  grunty pod pracownicze ogrody działkowe dla Komendy Wojewódzkiej MO. Od początku swego istnienia ogród ten był traktowany jako ogród nr 2 należący do POD im. Gen. Waltera. W 1997 zapadła decyzja o odłączeniu ogrodu nr 2 i oficjalnie od 1998 roku istnieje ROD Małopolanin.

ROD Małopolanin jest usytuowany przy ulicy Wyspiańskiego, posiada 79 działek na ogólnej powierzchni 3,0953 ha. Ogród wyposażony jest sieć energetyczną i wodną, posiada dom działkowca ze świetlicą, w której odbywają się dni działkowca połączone z dożynkami oraz szkolenia dla działkowców. ROD Małopolanin zdobył drugie miejsce w Okręgowym Konkursie na „Wzorowy Ogród Roku 2012”. Jest bardzo dobrze zagospodarowany i utrzymany.

ROD Geodeta w Rzeszowie

Urząd Gminy Świlcza w 1979r. przekazał tereny pod ogrody działkowe dla Wojewódzkiego Biura Geodezji Terenów Rolnych w Rzeszowie. Ogród położony jest przy ulicy Strzelniczej, posiada 114 działek na 4,28 ha; jest zelektryfikowany i posiada sieć wodną. Działki przeważnie mają charakter uprawowy. Razem z ROD im. Gen. Waltera tworzą duży kompleks działek w zachodniej części miasta.

ROD Kabaczek w Rzeszowie

W 1978 roku Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego wydało pozwolenie i decyzję na założenie POD w Miłocinie dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej, Kruszgeo, Asco, PKUWiM oraz BPBWiM. Obecnie ogród znajduje się w przy ulicy Szafranowej w Rzeszowie.

Ogród posiada 189 działek na 7,15 ha; ma prąd i wodę oraz piękny dom działkowca. W ogrodzie każdego roku odbywa się dzień działkowca połączony z zabawą dla najmłodszych. Działki są pięknie zagospodarowane i utrzymane. ROD Kabaczek zdobył trzecie miejsce w Okręgowym Konkursie na „Wzorowy Ogród Roku 2011”.

ROD Szarotka w Rzeszowie

Pierwsze wzmianki o ogrodzie pochodzą z 1949 roku. Wtedy nosił nazwę "im. Iwana Miczurina". Zmiana na POD "Szarotka" nastąpiła w 1993 roku.

Ogród posiada 59 działek na powierzchni 2,3896 ha i jest usytuowany przy ulicy Warszawskiej. Posiada wodę i energię elektryczną oraz małe biuro zarządu. Często w ogrodzie odbywają się szkolenia i pokazy cięcia.

ROD Zalesie w Rzeszowie

Decyzją wydaną w 1979 roku przez Wydział Architektury Nadzoru Budowlanego i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rzeszowie przekazano tereny pod ogrody działkowe w rejonie ulicy Rejtana.

W ROD Zalesie znajduje się 778 działek na powierzchni 28,80 ha. Jest to największy ogród w Rzeszowie. ROD Zalesie usytuowany jest przy ulicy Armii Krajowej. Ogród posiada sieć wodną i energetyczną, dom działkowca i tereny zielone na wspólną zabawę podczas dnia działkowca. ROD Zalesie zdobył trzecie miejsce w Okręgowym Konkursie na „Wzorowy Ogród Roku 2012”.

ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie

Wojewódzka Rada Narodowa decyzją z roku 1980 zatwierdziła plan zagospodarowania terenów przy ulicy Rejtana z przeznaczeniem na POD. Pozyskano wówczas tereny pod ogród im. H. Wieniawskiego.

Obecnie ogród posiada 531 działek na powierzchni 20 ha i jest drugim, co do wielkości, ogrodem w Rzeszowie. Jest usytuowany przy ulicach Dunikowskiego i Wieniawskiego. W ogrodzie jest woda, prąd i małe biuro zarządu ogrodu.

ROD Pomoc w Rzeszowie

Pierwsze wzmianki o ogrodzie Pomoc pochodzą z 1949 roku. Wówczas był on usytuowany na osiedlu Baranówka. Ale taki ogród już nie istnieje. Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa w 1976 roku zostały przekazane tereny pod założenie POD Pomoc w północnej części Rzeszowa. Ogród ten został później zlikwidowany, podobnie, jak POD Relax. W ich miejsce w roku 1978 został odtworzony ogród Pomoc w okolicach ulicy Rejtana, obecnie Armii Krajowej.

Na dzień dzisiejszy ROD Pomoc posiada 109 działek na powierzchni 5,07 ha. Razem z ROD Zalesie i im. H. Wieniawskiego tworzą największy w mieście kompleks ogrodów. W ogrodzie jest woda, prąd i małe biuro zarządu.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557