Organy Okręgowe

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie

 1. SYCZ Agnieszka - Prezes
 2. HERMAŃSKA Irena - I W-ce Prezes
 3. LIS Jan - W-ce Prezes
 4. ŚNIEŻEK Józef -skarbnik
 5. WASZKIEWICZ Mirosław –sekretarz
 6. KLUZ Zdzisław
 7. PORĘBA Janina
 8. MAZUREK Janusz
 9.  BOJDA Marek
 10. ŻYŁA Stefan
 11. STANIEC Stefan
 12.  OCHAB Andrzej
 13.  CHLASTAWA Zenon
 14. DEMCZYNA Zofia
 15.  DYGDOŃ Robert
 16.  JADOWNICKI Edward
 17.  MATKOWSKI Kamil
 18.  WĄSOWICZ Andrzej
 19.  LENIK Tadeusz
 20. MALICKI Stanisław
 21. TRZECIAK Barbara
 22. BATOG Dariusz
 23.  TOKARSKA Maria
 24. KASZUBA Ewa
 25. MAZUR Mieczysław
 26. ŁUKSIK Grażyna

Podkarpacka Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Rzeszowie

1.      PATEREK Alicja - Przewodniczący

2.      PRZEPAŚNIAK Jadwiga - Z-ca Przew.

3.      KRASOWSKI Krzysztof - Z-ca Przew.

4.      BAL Elżbieta - Sekretarz

5.      ŚLUSARZ Aniela

6.      PIKULA Danuta

7.      KROK - MONDRZEJEWSKA Grażyna

8.      PREIDL Witold

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 • przeprowadza kontrolę działalności statutowej Okręgowego Zarządu i kontrolę ROD w miarę potrzeby,
 • dokonuje badania i opiniuje sprawozdania finansowe Okręgowego Zarządu oraz zbiorcze
 • sprawozdania finansowe ROD,
 • przeprowadza kontrole w ROD z własnej inicjatywy,
 • nadzoruje ogrodowe komisje rewizyjne,
 • kontroluje dochody i wydatki Okręgowego Zarządu,
 • ocenia wyniki rocznej działalności statutowej i finansowej Okręgowego Zarządu,
 • analizuje i ocenia działalność finansową ROD,
 • opracowuje sprawozdania i wnioski na okręgowy zjazd delegatów oraz stawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowemu Zarządowi.

Szczegółowy tryb działania Komisji określony jest w regulaminie uchwalonym przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Komisje problemowe przy OP PZD

 Uchwałą nr 1/I/2015 Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie z dnia 8 lipca 2015r. powołane zostały stałe komisje problemowe działające przy OZP PZD:

 1. Komisja ds. Odznaczeń
 2. Komisja ds. Bezpieczeństwa
 3. Komisja Konkursowa
 4. Komisja ds. Inwestycji
 5. Komisja Prawna
 6. Komisja Socjalna
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557