Organy Okręgowe

Okręg Podkarpacki PZD w Rzeszowie

 
 • PRZEPAŚNIAK Jadwiga Prezes
 • DYGDOŃ Robert         I Wiceprezes 
 • LIS Jan                         Wiceprezes
 • HERMAŃSKA Irena Wiceprezes
 • SYCZ Agnieszka         Sekretarz
 • KLUZ Zdzisław         Skarbnik
 • KOCHMAŃSKI Bogdan członek Okręgowego Zarządu
 • MAZUR Mieczysław członek Okręgowego Zarządu
 • MAZUREK Janusz         członek Okręgowego Zarządu
 • OCHAB Andrzej         członek Okręgowego Zarządu
 • STANIEC Stefan         członek Okręgowego Zarządu
 • BOJDA Marek                 członek
 • CHMIELOWSKI Andrzej         członek
 • KACZMARSKI Edward         członek
 • ŁUKSIK Grażyna                 członek
 • MALICKI Stanisław                 członek
 • PIETRAS Lucyna                 członek
 • SIEMBIDA Wiesław                 członek
 • SZCZYGIEŁ Ryszard         członek
 • SZMAJDA Wojciech         członek
 • TROJNAR Bogusław         członek
 • WNĘK Józef                         członek
 • BATOG Dariusz                 członek 
 • DEMCZYNA Zofia                 członek 
 • WĄSOWICZ Andrzej         członek 
 • SZAŁAŃSKI Marian                członek
 • MICHNO - OSADA Barbara    członek

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Rzeszowie

PATEREK Alicja - Przewodniczący

KRASOWSKI Krzysztof - I Z-ca Przew.

BAL Elżbieta - Z-ca Przew.

ŚLUSARZ Aniela - Sekretarz

PIKULA Danuta

KROK - MONDRZEJEWSKA Grażyna

PREIDL Witold

WIECH Grażyna

 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 • przeprowadza kontrolę działalności statutowej Okręgowego Zarządu i kontrolę ROD w miarę potrzeby,
 • dokonuje badania i opiniuje sprawozdania finansowe Okręgowego Zarządu oraz zbiorcze
 • sprawozdania finansowe ROD,
 • przeprowadza kontrole w ROD z własnej inicjatywy,
 • nadzoruje ogrodowe komisje rewizyjne,
 • kontroluje dochody i wydatki Okręgowego Zarządu,
 • ocenia wyniki rocznej działalności statutowej i finansowej Okręgowego Zarządu,
 • analizuje i ocenia działalność finansową ROD,
 • opracowuje sprawozdania i wnioski na okręgowy zjazd delegatów oraz stawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowemu Zarządowi.

Szczegółowy tryb działania Komisji określony jest w regulaminie uchwalonym przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Komisje problemowe przy OP PZD

 Uchwałą nr 1/II/2019 Okręgowej Rady PZD w Rzeszowie z dnia 12 września 2019r. powołane zostały stałe komisje problemowe działające przy OZP PZD:

 1. Komisja ds. Odznaczeń
 2. Komisja ds. Inwestycji
 3. Komisja ds. Skarg
 4. Komisja Konkursowa
 5. Komisja Oświatowa
 6. Komisja Medialna
 7. Komisja ds. Bezpieczeństwa
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557