Organy Okręgowe

Okręg Podkarpacki PZD w Rzeszowie

Uchwałą nr 144/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22.04.2022r. powołana została Komisaryczna Okręgowa Rada Podkarpacka PZD. 

Uchwałą nr 334/2022 Krajowego Zarządu PZD z dnia 02.08.2022r. do składu komisarycznej Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD został dokooptowany Pan Zbigniew Dryś. 

Uchwałą nr 414/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13.10.2022r. przedłużony został okres działania na kolejne 6 miesięcy, powołanej Komisarycznej Okręgowej Rady Podkarpackiej PZD w składzie j.n.:

 1. Wojciech DURSKI             - Prezes
 2.  
   
 3. Marcin PSZONKA              - Wiceprezes
 4.  
   
 5. Ewa KASZUBA                  - Skarbnik
 6.  
   
 7. Jadwiga BRZOZOWSKA   - Sekretarz
 8.  
   
 9. Andrzej WĄSOWICZ         - członek 

        6. Zbigniew DRYŚ                  - członek 

oraz

Uchwałą nr 145/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 22.04.2022r. powołany został Komisaryczny Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD. 

Uchwałą nr 415/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13.10.2022r. przedłużony został okres działania na kolejne 6 miesięcy Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w składzie j.n:

 1. Wojciech DURSKI             - Prezes
 2. Marcin PSZONKA              - Wiceprezes
 3. Ewa KASZUBA                  - Skarbnik
 4. Jadwiga BRZOZOWSKA   - Sekretarz
 5. Andrzej WĄSOWICZ         - członek 

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Rzeszowie

Uchwałą Nr 7/VI/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie z dnia 16.05.2022r. wygaszono mandaty członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD

oraz powołano

Komisaryczną Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Rzeszowie w składzie j.n.:

1. Jan MARCINISZYN - Przewodniczący

2. Bolesław SEGELIN - Zastępca Przewodniczącego

3. Elżbieta GANCARZ - Sekretarz

 

Uchwałą nr 14/XIII/2022 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie z dnia 16.11.2022r. przedłużono okres działania Komisarycznej Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie do czasu wyboru przez najbliższy Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

 

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

 • przeprowadza kontrolę działalności statutowej Okręgowego Zarządu i kontrolę ROD w miarę potrzeby,
 • dokonuje badania i opiniuje sprawozdania finansowe Okręgowego Zarządu oraz zbiorcze
 • sprawozdania finansowe ROD,
 • przeprowadza kontrole w ROD z własnej inicjatywy,
 • nadzoruje ogrodowe komisje rewizyjne,
 • kontroluje dochody i wydatki Okręgowego Zarządu,
 • ocenia wyniki rocznej działalności statutowej i finansowej Okręgowego Zarządu,
 • analizuje i ocenia działalność finansową ROD,
 • opracowuje sprawozdania i wnioski na okręgowy zjazd delegatów oraz stawia wnioski w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowemu Zarządowi.

Szczegółowy tryb działania Komisji określony jest w regulaminie uchwalonym przez Krajową Komisję Rewizyjną.

Wydawnictwo

Instruktor ogrodnictwa w biurze Okręgu prowadzi 

dyżur telefoniczny w każdą środę, w godzinach: 13.00 - 15.00 

pod numerem telefonu: 17 8543552.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ogrodową prosimy również o kontakt mailowy:

ogrodnik@podkarpacki.pzd.pl

Kwiecień 2023

PWŚCPSN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557