Akty Prawne

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego

 Stowarzyszenie Ogrodowe

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
KRAJOWA RADA
 
 
R    E    G    U    L    A    M    I    N
 
RODZINNEGO OGRODU
DZIAŁKOWEGO
 
uchwalony przez
Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców
w dniu 1 października 2015 roku
 
 
 

Spis treści: 

 • ROZDZIAŁ I - Przepisy wstępne
 • ROZDZIAŁ II - Zasady organizacyjne rodzinnego ogrodu działkowego
 • ROZDZIAŁ III - Działalność mediacyjna w rodzinnym ogrodzie działowym
 • ROZDZIAŁ IV - Zagospodarowanie ROD
 • ROZDZIAŁ V - Zagospodarowanie działki
 • ROZDZIAŁ VI -Społeczna Służba Instruktorska
 • ROZDZIAŁ VII - Przepisy porządkowe
 • ROZDZIAŁ VIII - Opłaty ogrodowe
 • ROZDZIAŁ IX  - Postanowienia końcowe

Pełny Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego znajdziecie Państwo poniżej, w materiałach do pobrania.

Pliki do pobrania

Ustawa o ROD

USTAWA

z dnia 13 grudnia 2013 r. 

o rodzinnych ogrodach działkowych

 

 

Spis treści:

 • ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne
 • ROZDZIAŁ II Zakładanie i funkcjonowanie ROD
 • ROZDZIAŁ III Likwidacja ROD
 • ROZDZIAŁ IV Działkowcy
 • ROZDZIAŁ V Organizacje działkowców
 • ROZDZIAŁ VI Zmiany w Przepisach obowiązujących
 • ROZDZIAŁ VII Przepis przejściowe, dostosowujące i  końcowe
   

Pełną Ustawę o ROD znajdziecie Państwo poniżej, w materiałach do pobrania.

Pliki do pobrania

Statut PZD

 

Stowarzyszenie ogrodowe
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
 
 
 
S T A T U T
 
POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 
 
 
uchwalony przez
XII Krajowy Zjazd Delegatów
Polskiego Związku Działkowców
w dniu 2 lipca 2015 roku

Spis treści:

 • Rozdział I - Postanowienia ogólne
 • Rozdział II - Cele i zadania PZD
 • Rozdział II - Członkowie PZD - prawa i obowiązki
 • Rozdział IV - Struktury i organy  PZD
 • Rozdział V - Zasady organizacyjne PZD
 • Rozdział VI - Rodzinny ogród działkowy
 • Rozdział VII - Jednostka terenowa PZD
 • Rozdział VIII - Jednostka krajowa PZD
 • Rozdział IX - Tytuły honorowe i odznaczenia
 • Rozdział X - Składka członkowska i opłaty ogrodowe
 • Rozdział XI - Majątek i Fundusze PZD
 • Rozdział XII - Ewidencje i rejestry
 • Rozdział XIII - Postanowienia przejściowe i końcowe
Pliki do pobrania
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557