Akty Prawne

Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Ustawa o ROD

Statut PZD

Regulamin Komisji Rewizyjnych

Uchwały - członkostwo w PZD i składka

Uchwały - Sprawy gospodarki gruntami

Uchwały - finanse

Uchwały - Fundusze PZD

Uchwały - Pozyskiwanie środków z UE i WFOŚIGW

Uchwały - Sprawy różne

Uchwały - funkcjonowanie ROD

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557