OGŁOSZENIA

NOWY RODZAJ DYŻURÓW TELEFONICZNYCH

Dodano: 7 lutego 2020
Zgodnie z podjętą przez Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 427/2019 z 30.12.2019 r. od dnia 15 stycznia 2020r. zostają wprowadzone w biurze Jednostki Krajowej telefoniczne dyżury regionalnych koordynatorów ds. programu DGCS PZD System. Każdego dnia Zarządy ROD mogą uzyskać wsparcie regionalnych koordynatorów programu DGCS PZD System w zakresie modułu

Utylizacja wyrobów z azbestu

Dodano: 22 stycznia 2019
Każdy użytkownik działki z rodzinnych ogrodów działkowych w Rzeszowie, który posiada wyroby z azbestu może złożyć do Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie pismo z wyrażeniem woli przystąpienia do projektu "Rzeszów Miasto wolne od azbestu".

Szkolenie dla kandydatów na działkowców w 2020 roku

Dodano: 21 stycznia 2019
Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące działki na szkolenia, które odbędą się w/g ustalonego harmonogramu.

wolne działki w ROD

Dodano: 22 grudnia 2015
Informujemy, że w niżej wymienionych Rodzinnych Ogrodach Działkowych znajdują się wolne działki, chętnych prosimy o kontakt z biurem OZP celem uzyskania informacji kontaktowych do poszczególnych Zarządów ROD:

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów ozdobnych

Dodano: 1 września 2015
Uwaga! Zmiany w ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew i krzewów ozdobnych.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557