OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o przetargu w ROD Barbara w Ropczycach

Dodano: 10 lutego 2023
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego BARBARA w Ropczycach, 39-100 Ropczyce, ul. Armii Krajowej 1A ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn. Wykonanie altany drewnianej wraz z ociepleniem o powierzchni 25m2 z dachem dwuspadowym. Szczegółowe informacje na temat zadania udziela Prezes ROD Pan...

Utylizacja wyrobów z azbestu

Dodano: 22 stycznia 2019
Każdy użytkownik działki z rodzinnych ogrodów działkowych w Rzeszowie, który posiada wyroby z azbestu może złożyć do Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie pismo z wyrażeniem woli przystąpienia do projektu "Rzeszów Miasto wolne od azbestu".

Szkolenia dla kandydatów na działkowców w 2023 roku

Dodano: 21 stycznia 2019
Zapraszamy na szkolenia stacjonarne!

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów ozdobnych

Dodano: 1 września 2015
Uwaga! Zmiany w ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew i krzewów ozdobnych.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557