OGŁOSZENIA

Utylizacja wyrobów z azbestu

Dodano: 22 stycznia 2019

Każdy użytkownik działki z rodzinnych ogrodów działkowych w Rzeszowie, który posiada wyroby z azbestu może złożyć do Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie pismo z wyrażeniem woli przystąpienia do projektu "Rzeszów Miasto wolne od azbestu".

Pismo powinno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, nazwę ogrodu, numer porządkowy działki rodzinnej i rodzaj użytych płyt azbestowych: falista lub płaska, ich usytuowanie (na dachu, jako elementy elewacji lub złożone) oraz ich powierzchnię w metrach kwadratowych.

Pisma prosimy składać do 31.12.2020r. Utylizacja azbestu nastąpi w miesiącach letnich w 2021roku.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557