Instruktor OP

Instruktor etatowy

Od 1 października 2022 roku na stanowisku instruktora ds ogrodnictwa w OZP PZD w Rzeszowie została zatrudniona Pani mgr inż. Monika Iwan-Stachnik. 

Instruktor ogrodnictwa prowadzi dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach: 13.00 - 15.00 pod numerem telefonu: 17 8543552.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ogrodową prosimy również o kontakt mailowy:

ogrodnik@podkarpacki.pzd.pl

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557