Tematy ze szkolenia

Nawożenie gleby

Uprawa

Cięcie krzewów ozdobnych

Cięcie drzew i krzewów owocowych

O zapylaniu drzew

Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin

OTWARTY PROGRAM KLIMATYCZNY Polskiego Związku Działkowców

Program PZD Bioróżnorodność na działkach w ROD

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557