Film "Wyrok na działkowców"

Film „Wyrok na działkowców”

źródło: KR PZD

Ukazał się film zatytułowany „Wyrok na działkowców”, który pokazuje szeroki kontekst uchylenia 24 zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także przebieg samej rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Pozbawienie działkowców aktu prawnego, regulującego funkcjonowanie polskiego ogrodnictwa działkowego, postawiło ich w obliczu konkretnych i realnych zagrożeń. Budzą one niepokój o przyszłość ogrodów działkowych i możliwość ich dalszego funkcjonowania. Materiał filmowy, który wyprodukowała firma We Production, pokazuje wszystkie kontrowersje związane z wyrokiem TK, a także wiele pobocznych aspektów, które wywołują zdziwienie i niepokój działkowców.  Materiał przedstawia wszystkie etapy, które rozegrały się przed, w trakcie i po rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym, a więc: zastrzeżenia najważniejszych zapisów ustawy o ROD, kilkukrotnie zmienianie wniosku, co do kwestionowanych przepisów przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, uczestnictwo w rozprawie osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym, brak jednomyślności wśród sędziów wydających orzeczenie i wiele innych wątków, które pokazują, o co w tym wszystkim chodzi.

Także argumentacja sędziów, co do zasadności wyroku rozpoczęła szeroką dyskusję w wielu środowiskach. Zdziwienie budzi milczenie w sprawie  skutków orzeczenia o niekonstytucyjności przepisów ustawy, które otwiera drogę do swobodnego dysponowania gruntami ogrodów, nie mówiąc już o ekonomicznych następstwach, które dotkną samych działowców.

Film prezentuje także, jak do wyroku TK odnoszą się nie tylko działkowcy, a także autorytety prawne –w tym  konstytucjonaliści.

W filmie przywołano również wyniki badań CBOS, z których wynika, że 88% społeczeństwa popiera istnienie ogrodów w miastach.

Pierwsze emisje filmu odbyły się już w wybranych telewizjach regionalnych, kolejne odbędą się w najbliższym czasie, o czym będziemy informowali za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem "Wyrok na działkowców"

Źródło: KR PZD

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557