Inwestycje

Otwarty Długofalowy Program Rozwoju i Modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych

Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców w dniu 8 grudnia 2005 podjęła Uchwałę nr 1/XVIII/2005  w sprawie Otwartego Długofalowego Programu Rozwoju i Modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Celem programu jest stałe unowocześnianie Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Zakres zadań inwestycyjnych remontowych określa Uchwała nr 159/205 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 29 grudnia 2005 w sprawie opracowania i przyjęcia do realizacji przez okręgowe zarządy PZD Otwartych Długofalowych Programów Rozwoju i Modernizacji Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Zadania inwestycyjne remontowe objęte programem:

  • ogrodzenie ogrodów
  • nawadnianie ogrodów
  • sieci elektroenergetyczne
  • drogi i aleje ogrodowe
  • domy działkowca i budynki gospodarcze
  • ochrona środowiska
  • tereny i urządzenia wypoczynkowe
  • promocja ogrodów


Rodzinne Ogrody Działkowe duży nacisk kładą na estetykę ogrodów, najwięcej inwestycji i remontów realizowanych jest przy budowie ogrodzeń zewnętrznych, ale także rozbudowie infrastruktury wodociągowej i sieci energetycznej.

Ogrody z Tarnobrzega, Stalowej Woli i Nowej Dęby otrzymują pomoc  finansową z Urzędów Miast, które są wykorzystywane na remonty i nowe inwestycje.

Rodzinne Ogrody Działkowe mogą uzyskać dofinansowanie inwestycji z Krajowej Rady i Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD na podstawie złożonych wniosków o dotacje.

Duży udział finansowy w realizacji inwestycji mają sami członkowie ROD, którzy także aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz ogrodu.

W 2019r.  wybrano nowych członków komisji inwestycyjnej przy OZP PZD, która ma za zadanie  opiniowanie wniosków o dotacje z KR PZD i OZP, jak również kontrolowanie prowadzonych inwestycji i remontów w ogrodach.

Druki dot. inwestycji i remontów znajdują się w zakładce "Druki do pobrania"

Wydawnictwo

Instruktor ogrodnictwa w biurze Okręgu prowadzi 

dyżur telefoniczny w każdą środę, w godzinach: 13.00 - 15.00 

pod numerem telefonu: 17 8543552.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ogrodową prosimy również o kontakt mailowy:

ogrodnik@podkarpacki.pzd.pl

Kwiecień 2023

PWŚCPSN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557