Sprawy Finansowe

Ośrodki Finansowo- Księgowe przy OZP PZD

Na terenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego działają 3 Ośrodki Finansowo-Księgowe:

  • w OZP PZD w Rzeszowie
  • w Delegaturze Rejonowej OZP w Tarnobrzegu
  • w Delegaturze Rejonowej OZP w Przemyślu.

Powołane zgodnie z § 109 ust 2 pkt 21 Statutu. Z którego wynika zakres działaności OZ m.in. :  w szczególności: organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia oraz ośrodków finansowo - księgowych dla ROD.


Nadzór nad OFK i odpowiedzialność za jego funkcje  ponosi Prezes OZ PZD oraz Główna Księgowa OZ PZD.  Ośrodki służą doradztwem i pomocą w przygotowaniu preliminarza finansowego ROD.


Zarządy ROD, które zamierzają korzystać z usług świadczonych przez Ośrodek Finansowo – Księgowy prosimy o kontakt z Główną Księgową OZP PZD - tel. 17/ 85 43 552, drogą elektroniczną, e-mail: ksiegowosc@podkarpacki.pzd.pl lub osobiście w naszej siedzibie OZP PZD w Rzeszowie.

M.K.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557