Sprawy Finansowe

Ośrodki Finansowo- Księgowe przy Okręgu Podkarpackim PZD

Fot. pixabay

 

 

 

Na terenie Okregu Podkarpackiego działa 5 Ośrodków Finansowo-Księgowych:

  • w Rzeszowie
  • w Tarnobrzegu
  • w Przemyślu
  • w Dębicy
  • w Sanoku

Powołane zgodnie z § 109 ust 2 pkt 21 Statutu. Z którego wynika zakres działaności OZ m.in. :  w szczególności: organizowanie i prowadzenie ośrodków szkolenia oraz ośrodków finansowo - księgowych dla ROD.


Nadzór nad OFK i odpowiedzialność za jego funkcje  ponosi Prezes OP PZD oraz Główna Księgowa OP PZD.  Ośrodki służą doradztwem i pomocą w przygotowaniu preliminarza finansowego ROD.


Zarządy ROD, które zamierzają korzystać z usług świadczonych przez Ośrodek Finansowo – Księgowy prosimy o kontakt z Główną Księgową OP PZD - tel. 17/ 85 43 552, drogą elektroniczną, e-mail: ksiegowosc@podkarpacki.pzd.pl lub osobiście w naszej siedzibie OP PZD w Rzeszowie.

M.K.

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul.Bernardyńska 5/9, 35-069 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552