II Kongres PZD

II Kongres PZD

/pl/galeria,63/ii-kongres-pzd,d12.html

W dniu 22 września 2011 r. w hali warszawskiego „Torwaru” odbył się II Kongres Polskiego Związku Działkowców oraz obchody 30-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców. W Kongresie uczestniczyła 100-osobowa delegacja Okręgu Podkarpackiego, w skład której weszli członkowie Okręgowego Zarządu, Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej, prezesi ROD oraz szczególnie aktywni działacze związkowi. Kongres został zwołany dla oceny sytuacji i wyrażenia stanowiska środowiska działkowców w sprawach szczególnie istotnych dla ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Przesłanką, która zadecydowała o zwołaniu II Kongresu było zagrożenie dla praw działkowców oraz istnienia ogrodów działkowych w Polsce, wynikające z zaskarżenia przez I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego całej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W Kongresie udział wzięło prawie 4000 działkowców reprezentujących ogrody z wszystkich regionów Polski. Gośćmi Kongresu byli przedstawiciele władz państwowych, w tym reprezentujący Prezydenta RP Minister Olgierd Dziekoński oraz Wicepremier Rządu RP Waldemar Pawlak; partii politycznych, w tym Przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski, Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej poseł Andrzej Czerwiński oraz Przewodniczący Unii Pracy Waldemar Witkowski, a także liczni parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Na zaproszenie władz PZD udział w Kongresie wzięli również przedstawiciele europejskiej organizacji działkowców, tj. Międzynarodowego Biura Ogrodów Działkowych i Rodzinnych z siedzibą w Luksemburgu, a także reprezentanci narodowych związków działkowców z Anglii, Czech, Niemiec, Słowacji i Szwecji.

W swoim referacie Prezes PZD Eugeniusz Kondracki odniósł się do najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem ogrodnictwa działkowego w Polsce, w tym: znaczenia ustawy o ROD dla bezpieczeństwa prawnego działkowców i ogrodów, zagrożeń i wyzwań jakie stoją przed nimi obecnie i w przyszłości oraz znaczenia posiadania przez działkowców ogólnopolskiego samorządu i integracji ich środowiska. Istotny fragment referatu poświęcony był również wadze, jaką społeczność działkowców przywiązuje do wyników wyborów parlamentarnych. Tematy poruszone w referacie Prezesa PZD otwierającym dyskusję oraz zaprezentowane w nim poglądy, spotkały się z dużym uznaniem i akceptacją Kongresu. Po referacie głos zabrali zaproszeni goście i uczestnicy. W przerwie Kongresu odbyła się konferencja prasowa, której przebieg potwierdził poparcie dla obrony ustawy o ROD ze strony PSL, SLD i UP. Ponadto wskazano, iż problem bezpieczeństwa prawnego działkowców i ich ogrodów jest zagadnieniem, które ma rzeczywiste znaczenie społeczne i jako takie zasługuje na większą uwagę w trakcie kampanii wyborczej. Równie ważna, jak wystąpienia i deklaracje polityków, były głosy działkowców, które padły podczas Kongresu.

W ożywionej dyskusji wszyscy mówcy, zarówno reprezentujący działkowców z poszczególnych regionów Polski, jak i goście zagraniczni, wskazywali na znaczenie społeczne ogrodów działkowych, tak dziś jak i w przyszłości. Podkreślano także znaczenie, jakie dla realizacji funkcji ogrodów, mają dobre rozwiązania prawne, których przykładem jest ustawa o ROD. Odwoływano się również do znaczenia integracji działkowców w ogólnokrajowej organizacji oraz solidarności całego środowiska w Europie. Optymizmem napawało zwłaszcza wystąpienie Alana Rees’a - Prezesa angielskiej organizacji działkowców, który odwołał się do własnych doświadczeń w obronie praw działkowców i istnienia ogrodów. Na uwagę zasłużył również głos działkowiczki z Częstochowy Pani Henryki Hajduś, która w emocjonalnym wystąpieniu wezwała do walki o ustawę i ogrody, za co otrzymała burzę oklasków od całej sali. Z uwagi na ograniczony czas i znaczną liczbę chętnych do wystąpienia, liczni uczestnicy Kongresu zmuszeni byli ograniczyć się do złożenia swych głosów do protokołu. Kolejnym punktem obrad było głosowanie nad projektami dokumentów kongresowych przedstawionymi przez Komisję Stanowisk i Wniosków. W głosowaniu każdy z 10 dokumentów został przyjęty przez uczestników Kongresu jednomyślnie.

Delegacja podkarpackich działkowców była widoczna podczas Kongresu: rozwinięto duży baner z hasłem broniącym ustawy o ROD, a wystąpienie Prezesa OZP zostało dobrze przyjęte przez uczestników. W celu upamiętnienia tak doniosłego wydarzenia, jakim był II Kongres PZD, wszystkie Okręgowe Zarządy PZD otrzymały drzewka kongresowe – klony platanolistne.

Polecane linki
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul.Bernardyńska 5/9, 35-069 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552