Porady ogrodnicze

Plan pracy w ogrodzie - Luty

Plan pracy w ogrodzie - Marzec

Plan pracy w ogrodzie - Kwiecień

Plan pracy w ogrodzie - Maj

Plan pracy w ogrodzie - czerwiec

Plan pracy w ogrodzie -lipiec, sierpień

Plan pracy w ogrodzie - wrzesień

Plan pracy w ogrodzie - październik

Plan pracy w ogrodzie - listopad

Plan pracy w ogrodzie - grudzień

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘGOWY ZARZĄD PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557