OP PZD

Historia

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD został oficjalnie utworzony w dniu 14 września 2002 roku.

Krajowa Rada PZD Uchwałą nr 6/XIV/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. rozwiązała oddziały okręgowe PZD w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu, zwołała nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów PZD województwa podkarpackiego oraz utworzyła oddział okręgowy PZD z siedzibą w Rzeszowie, obejmujący swym zasięgiem obszar województwa podkarpackiego. Podstawową przyczyną tego działania było dostosowanie struktury organizacyjnej PZD do nowego podziału administracyjnego kraju. Okręgowy Łączeniowy Zjazd Delegatów PZD województwa podkarpackiego obradujący w dniu 14 września 2002 roku, powołał Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD z siedzibą w Rzeszowie. W tym samym dniu powołana została również Okręgowa Komisja Rewizyjna i Okręgowa Komisja Rozjemcza. W Zjeździe Łączeniowym nie wzięli udziału – pomimo zaproszenia - delegaci z Wojewódzkiego Zarządu PZD w Krośnie, którzy już wcześniej zamierzali utworzyć organizację autonomiczną i wyłączyć tamtejsze ogrody ze struktur organizacyjnych PZD. W 2002 roku działacze ci, niezadowoleni z utraty stanowisk w dotychczasowym Wojewódzkim Zarządzie w Krośnie, utworzyli stowarzyszenie pod nazwą Bieszczadzki Autonomiczny Okręg Krośnieński.

Prezydium Krajowej Rady PZD Uchwałą nr 145/2002 z dnia 6 listopada 2002 roku nadała nazwę oddziałowi okręgowemu, która od tego dnia brzmi: Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podkarpacki.

Prezesem Okręgowego Zarządu Podkarpackiego został wybrany Pan inż. Tadeusz Sulikowski, który wcześniej pełnił funkcję Prezesa Wojewódzkiego Zarządu PZD w Rzeszowie.

II Okręgowy Zjazd Delegatów PZD obradujący w dniu 23 czerwca 2007 r. wybrał na stanowisko Prezesa OZP Pana mgr Jana Kuta, który w dniu 15 marca 2010 r. złożył rezygnację z uwagi na zły stan zdrowia. Przez okres 6 miesięcy 2010 roku obowiązki Prezesa OZP pełnił Pan Władysław Bieniek – Wiceprezes OZP i Kierownik Delegatury Rejonowej w Tarnobrzegu.

W dniu 17 sierpnia 2010 r. Okręgowy Zarząd Podkarpacki Uchwałą nr 15/IV/2010 wybrał na Prezesa OZP Panią mgr inż. Agnieszkę Sycz. III Okręgowy Zjazd Delegatów w dniu 2 lipca 2011 r. wybrał nowy Okręgowy Zarząd Podkarpacki z Panią mgr inż. Agnieszką Sycz na czele. Wybrana została także Okręgowa Komisja Rewizyjna i Rozjemcza oraz delegaci na IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Wydawnictwo

Instruktor ogrodnictwa w biurze Okręgu prowadzi 

dyżur telefoniczny w każdą środę, w godzinach: 13.00 - 15.00 

pod numerem telefonu: 17 8543552.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ogrodową prosimy również o kontakt mailowy:

ogrodnik@podkarpacki.pzd.pl

Kwiecień 2023

PWŚCPSN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557