Druki do pobrania

Ubiegający się o działkę

Poniżej przedstawiamy Państwu listę plików oraz druków do pobrania, które możecie Państwo pobrać bezpośrednio na swój komputer.

Druki dot. przydziału działki w ROD : deklaracje oraz umowa przeniesienia praw do działki - dla kandydatów na działkowców.

Informujemy również, że każdy ubiegający się o działkę ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu dla "Kandydatów na działkowców". Szkolenia organizowane są przez Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie w ustalonych terminach dla poszczególnych rejonów województwa.

Szczegółowy harmonogram szkoleń możecie Państwo znaleźć w zakładce "Szkolenia"

Pliki do pobrania

Inwestycje w ROD

Poniżej przedstawiamy Państwu listę plików oraz druków do pobrania, które możecie Państwo pobrać bezpośrednio na swój komputer.

Druki dot. realizacji oraz przygotowania inwestycji w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym

Pliki do pobrania

Zarząd ROD

Poniżej przedstawiamy Państwu listę plików oraz druków do pobrania, które możecie Państwo pobrać bezpośrednio na swój komputer.

Druki dla Zarządów ROD

 

Pliki do pobrania

Komisja Rewizyjna

Poniżej przedstawiamy Uchwałę oraz zamieszczamy wzory druków wg uchwały

 

 

 Uchwała nr 8/III/2015


Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań
 
 
 
Krajowa Komisja Rewizyjna PZD działając na podstawie § 140 pkt 2 Statutu PZD w związku z § 26 Regulaminu Komisji Rewizyjnych Stowarzyszenia Ogrodowego Polskiego Związku Działkowców przyjętego w dniu 12 listopada 2015r. postanawia:
 
§ 1.
 
Wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji rewizyjnych działających w PZD od dnia 1 stycznia 2016r., których tekst stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.
 
Odpisem Uchwały powiadomić Prezesa Polskiego Związku Działkowców.
 
 
 
                     Sekretarz                                                             Przewodnicząca
 
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD                             Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
 
         /-/ Roman Żurkowski                                                         /-/ Maria Fojt            
 
 
 
 
 
Warszawa, dnia 12.11.2015 roku        
Pliki do pobrania
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul.Bernardyńska 5/9, 35-069 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552