Dotacje unijne dla ROD - przygotowania i dokumenty PZD

Dotacje unijne dla ROD - przygotowania i dokumenty PZD

KOMUNIKAT KZ PZD Z DNIA 30 MAJA 2022 ROKU W SPRAWIE OGŁOSZENIA PRZEZ ARIMR KONKURSU NA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE GRANTÓW W RAMACH PROJEKTU „ROZWÓJ ZIELONEJ INFRASTRUKTURY POPRZEZ WSPARCIE

Harmonogram spotkań informacyjnych z Prezesami ROD w/s dotacji unijnych

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD Z DNIA 15 CZERWCA 2022 R. W SPRAWIE WYTYCZNYCH DLA ROD DOTYCZĄCYCH ZADAŃ FINANSOWYCH ZWIĄZANYCH Z KONKURSEM ARIMR

KOMUNIKAT BIURA KR PZD

Dotacje dla ROD – dokumenty ARiMR

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557