OBRONA ALTAN

Listy do Marszałka Sejmu RP

Listy do Prezesa Rady Ministrów

Listy do Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Listy do Przewodniczącego Klubu PO

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557