Aktualności

Informacja o pracy biura Okręgu

Dodano: 27 marca 2020
W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19, a także koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców, ich rodzin oraz pracowników biura, Okręg Podkarpacki zwraca się z prośbą o załatwianie spraw w biurze Okręgu w miarę możliwości za pośrednictwem e-mail (sekretariat@podkarpacki.pzd.pl) lub telefonicznie...

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD

Dodano: 3 kwietnia 2020
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł ...

Apel do Działkowców w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

Dodano: 1 kwietnia 2020
Szanowni działkowcy! Jak dotychczas obostrzenia wprowadzane przez władze publiczne, nie odnoszą się bezpośrednio do ROD. Ich terenów nie wskazano, jako wyłączonych z użytkowania, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ...

Informator działkowca kwiecień 2020

Dodano: 1 kwietnia 2020
W kwietniowym numerze Informatora działkowca m.in. Komunikat Krajowego Zarządu z 11 marca 2020 r. w sprawie niezbędnych działań organów PZD w związku z zagrożeniem koronawirusem; Uchwała nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z 11.03.2020r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020

Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Dodano: 31 marca 2020
Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady robienia zakupów w sklepach stacjonarnych ...

Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 30 marca 2020 r.

Dodano: 30 marca 2020
Ograniczenia w korzystaniu z ROD –woda, prąd, śmieci. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zasad udostępniania mediów w ROD, Krajowy Zarząd PZD informuje, że rozstrzyganie tej kwestii pozostaje w gestii Zarządów ROD. Wprowadzone przez Krajowy Zarząd PZD ograniczenia w zakresie dostępu do ROD nie rzutują na powyższe kompetencje. Zarząd ROD,

Uchwała nr 71/2020 KZ PZD z dnia 27.03.2020r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania struktur PZD w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii

Dodano: 27 marca 2020
W związku z potrzebą wdrożenia obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikającymi z ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii, a także mając na uwadze konieczność zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin oraz zapewnienia nieprzerwanego funkcjonowania struktur Związku w niezbędnym zakresie, Krajowy Zarząd, ...

Uchwała nr 60/2020 KZ PZD dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń w zasadach korzystania z działek w ROD i dostępu do terenów i infrastruktury ROD

Dodano: 27 marca 2020
W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 26 marca 2020 r. wprowadził ograniczenia w sposobie funkcjonowania ROD.

Komunikat Prezesa Polskiego Związku Działkowców z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uprawnień zarządów ROD i prezesów Okręgów PZD wobec pracowników w sytuacji ryzyka zagrożenia koronawirusem

Dodano: 26 marca 2020
W dniu 8 marca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 2 marca 2020 r, o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwana dalej „specustawą”), która wprowadziła wiele rozwiązań prawnych związanych z rozprzestrzenianiem się ...

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Dodano: 25 marca 2020
Rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie ...
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557