Aktualności

Komunikat dla ROD w sprawie programu komputerowego DGCS PZD System

Dodano: 24 października 2018
01 stycznia 2018 roku wiele Rodzinnych Ogrodów Działkowych podjęło pracę na programie DGCS PZD System opracowanym na potrzeby ROD. Program zawiera moduły: • finanse i księgowość - pozwala na prowadzenie pełnej księgowości wraz z końcowymi sprawozdaniami finansowymi za dany rok obrachunkowy, w oparciu o dane zawarte w pozostałych modułach programu.

Informacja w sprawie planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Dodano: 18 stycznia 2019
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie internetowej umieściło informację dotycząca planowanego przeprowadzenia ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Badanie przeprowadzane jest raz na dwa lata od 2009 r. Ostatnie odbyło się w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. Realizacja tegorocznego nastąpi w nocy z 13 na 14 lutego

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie tegorocznych edycji budżetów obywatelskich

Dodano: 18 stycznia 2019
W związku z nowym rokiem kalendarzowym ruszają w naszym kraju kolejne edycje budżetów obywatelskich w poszczególnych gminach. Dotychczasowa praktyka pokazała, że duża liczba rodzinnych ogrodów działkowych skorzystała już w latach minionych ze środków finansowych zabezpieczanych przez gminy na ten cel.

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” przekazany do Komitetu Stałego Rady Ministrów

Dodano: 18 stycznia 2019
Przypominamy, że od końca sierpnia 2018 r. Krajowa Rada PZD podejmuje usilne starania na rzecz zmiany przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej potocznie ustawą „śmieciową”. W szczególności, w dniu 3.09.2018 r. przekazała do Ministerstwa Środowiska szereg uwag do projektu nowelizacji ustawy, mających na celu poprawę gospodarki o

Narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych w dniu 15 stycznia 2019 roku

Dodano: 17 stycznia 2019
W dniu 15 stycznia br. odbyła się w Warszawie narada prezesów, dyrektorów biur okręgów PZD oraz inspektorów ds. terenowo-prawnych. Celem narady było omówienie bardzo ważnych, aktualnych spraw dotyczących ogrodów i Związku.Naradę otworzył Prezes PZD Pan Eugeniusz Kondracki, który w związku ze śmiercią Pana Prezydenta Miasta Gdańska...

Decyzja Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie

Dodano: 17 stycznia 2019
Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Rzeszowie Decyzją nr 1/10/2018 z dnia 11 października 2018r. wprowadziła Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Podkarpackiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w Zarządach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Czy na tablicach ogłoszeń można wywiesić dane dotyczące wysokości opłat ogrodowych dla poszczególnych działek w ROD?

Dodano: 11 stycznia 2019
Zgodnie z art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), przez dane osobowe należy rozumieć wszelkie informacje...

PZD interweniuje u Ministra Finansów

Dodano: 11 stycznia 2019
Do Krajowego Zarządu napływają sygnały z rodzinnych ogrodów działkowych z całej Polski o wadliwości systemu do przesyłania PIT-11 przez płatników. W związku z tym 10 stycznia 2019 roku Polski Związek Działkowców skierował pismo do Ministra Finansów, w którym Prezes Eugeniusz Kondracki zwrócił się z prośbą o spowodowanie pilnej reakcji w celu...

Ośrodki Finansowo - Księgowe

Dodano: 11 stycznia 2019
W Okręgu Podkarpackim powołane są na dzień dzisiejszy trzy Ośrodki Finansowo-Księgowe w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Przemyślu służące zarządom ROD. Zadaniem ośrodków jest prowadzenie spraw finansowo-księgowych ogrodów w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak również zapisów Zakładowego Planu Kont PZD oraz zapewnienie prawidłowego ...

Czy należy wypowiedzieć umowę przetwarzania danych osobowych, gdy wygaśnie umowa podstawowa?

Dodano: 10 stycznia 2019
Co do zasady dane osobowe działkowców, w tym członków PZD powinny być przetwarzane w ogrodzie przez członków organów oraz osoby zatrudnione w ROD. Niekiedy może jednak zdarzyć się sytuacja, że dane będą musiały zostać przekazane na zewnątrz, np. do biura rachunkowego, któremu zlecono obsługę księgową ROD.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557