Aktualności

OTWARTY PROGRAM ROZWOJU ROD

Dodano: 27 marca 2018
W dniu 14 marca 2018 r. uchwałą nr 1/XX/2018 członkowie Krajowej Rady PZD przyjęli „Otwarty Program Rozwoju ROD”. Powyższy Program odpowiada na aktualną sytuację społeczeństwa i wyrażane potrzeby na posiadanie działki. Program jest otwarty, aby każdy okręg mógł realizować zadania wynikające z sytuacji i potrzeb występujących na ich terenie.

Stanowisko Instruktorów SSI w spr. "ustawy śmieciowej"

Dodano: 16 października 2018
Społeczna Służba Instruktorska od lat wspomaga swym działaniem zarządy ogrodów, które czuwają nad przestrzeganiem Regulaminu ROD. Szkolimy i pouczamy działkowców uczulając ich aby to, co wyrosło na działce, z powrotem trafiło do niej w postaci kompostu. Zwracamy uwagę działkowcom, aby segregowali odpady komunalne i wrzucali do odpowiednich ...

Społeczna Służba Instruktorska kończy pracę w tym sezonie

Dodano: 16 października 2018
W Okręgu Podkarpackim PZD mamy 162 rodzinne ogrody działkowe, w których działa 180 Instruktorów ogrodowych, oraz 6 okręgowych i 2 krajowych. Zdecydowana większość z nich jest wieloletnimi i doświadczonymi działkowcami, którzy w miarę możliwości czasowych i zdrowotnych, poświęcają swój czas dla ogrodu.

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dodano: 11 października 2018
Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD z zadowoleniem przyjął informację o przygotowywanej zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Planowana nowelizacja, która uwzględnia w swoich założeniach tereny rodzinnych ogrodów działkowych, została poddana szerokiej konsultacji w środowisku działkowców. Zgłoszone do projektu ustawy zmiany, ...

Narada Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD

Dodano: 9 października 2018
W dniach 2-3 października 2018 roku w Warszawie odbyła się narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. W naradzie wzięli także udział członkowie KKR PZD niebędący członkami okręgowych organów kontrolnych jednostek terenowych PZD.

Spotkanie prezesów rzeszowskich ROD z Komendą Miejską Policji

Dodano: 9 października 2018
W dniu 5 października 2018 r. w siedzibie Okręgu Podkarpackiego PZD odbyła się debata społeczna z cyklu „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, której tematem było bezpieczeństwo na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. ...

Marsz Nordic Walking po terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Tarnobrzegu.

Dodano: 8 października 2018
O 8 .00 rano w czwartek odbył się marsz Nordic Walking po pięknych terenach Ogrodów Działkowych Wielopole III i Wielopole IV w ROD Związkowiec w Tarnobrzegu ! Konkurencja Nordic Walking na stałe się wpisała w harmonogram Senioriady w Tarnobrzegu, a Seniorzy nie wyobrażają sobie innych terenów na marsz niż ogrody

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna PZD

Dodano: 5 października 2018
Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 1.10.2018 r. odbyła w Warszawie swoje kolejne posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki.

Ognisko integracyjne Seniorów w ROD Związkowiec w Tarnobrzegu.

Dodano: 5 października 2018
Tak się bawią ! Tak się bawią Seniorzy ! W słońcu, w deszczu pełne radości śmiechu i zabawy takie było ognisko integracyjne w ramach obchodów Senioriady 2018 na terenach rekreacyjnych Rodzinnego Ogrodu Działkowego Związkowiec w Tarnobrzegu !!!

Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jarosławiu w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Kolejarz” w Jarosławiu

Dodano: 5 października 2018
Od kilku lat uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy korzystają z możliwości pogłębiania swoich wiadomości z zakresu ogrodnictwa i szeroko pojętego środowiska naturalnego uczestnicząc w zajęciach prowadzonych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kolejarz”. Uczniowie zapoznają się z
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557