Aktualności

Wolno żyjące koty w ROD

Dodano: 14 kwietnia 2023
W ostatnim czasie wielu działkowców sygnalizuje narastający problem z wolno żyjącymi kotami przebywającymi w ROD. Zgodnie z § 68 Regulaminu ROD, na terenie ROD zabrania się stałego utrzymywania kotów. Przepis ten dotyczy zarówno kotów wolno żyjących, jak również udomowionych.

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dodano: 13 kwietnia 2023
Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2023 roku Krajowy Zarząd PZD podjął uchwałę w sprawie przyjęcia aktualnego stanu posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Został on ustalony na podstawie danych przekazanych przez 26 OZ PZD. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 587 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię 40 043,8237 ha (w uży

ROD Prefabet w Kolbuszowej pozyskał kolejny grant z Regionalnej Fundacji Rozwoju Serce

Dodano: 12 kwietnia 2023
ROD Prefabet w Kolbuszowej pozyskał kolejny grant z Regionalnej Fundacji Rozwoju Serce w Kolbuszowej. Tym razem ogród otrzymał 2 500,00 zł na realizację grantu pn. „MAŁY OGRODNIK” ...

Ogłoszenie o przetargu - ROD Kolejarz w Dębicy

Dodano: 11 kwietnia 2023
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy ,,Kolejarz” w Dębicy ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn. ,,Remont ogrodzenia zewnętrznego”. Planowany zakres robót: Wymiana ogrodzenia zewnętrznego dookoła ogrodu „Kolejarz” na nowe panelowe wraz z słupkami (bez podmurówki) o grubości drutu 5mm, całkowitej

Ogłoszenie o przetargu w ROD "Kępa" w Dębicy

Dodano: 11 kwietnia 2023
Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy ,,KĘPA” w Dębicy ogłasza przetarg na wykonanie zadania pn. ,,Budowa nowej infrastruktury wodnej”. Planowany zakres robót : budowa nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami z rur PE...

zaproszenie na Debatę "Bezpieczny Ogród" w Dębicy - 14.04.2023r.

Dodano: 11 kwietnia 2023
Polski Związek Działkowców oraz Komenda Powiatowa Policji w Dębicy zaprasza serdecznie wszystkich działkowców, osoby zainteresowane debatą społeczną-ewaluacyjna nt. „Bezpieczny ogród”, która odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 12:00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „W Dolince” przy ul. Kwiatkowskiego 15, Dębica.

Rozliczanie prądu w 2023r. - wytyczne dla ROD

Dodano: 6 kwietnia 2023
Ustawa zróżnicowała ceny energii elektrycznej dla działkowców w 2023r. Część prądu (pakiet = 250kWh na działkę) będzie rozliczana wg cen z 2022r., reszta wg cen aktualnych. Rodzi to wątpliwości, jak rozliczać pobór prądu w ROD. Dlatego Krajowy Zarząd PZD wydał w tej sprawie wytyczne. Generalną zasadą przyjętą w wytycznych jest - w rozliczeniach..

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”

Dodano: 5 kwietnia 2023
Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 57/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ogłasza konkurs krajowy dla ROD pn. „Najlepszy ROD 2023 roku”. Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu, zapew

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

Dodano: 5 kwietnia 2023
Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 58/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”. Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnieni

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Warzywnik Roku 2023”

Dodano: 5 kwietnia 2023
Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 59/2023 z dnia 4 kwietnia 2023 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Warzywnik Roku 2023”. Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych warzyw, co jest w dzisiejszych czasach
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557