Aktualności

Stanowisko OZP PZD w Rzeszowie w sprawie zmian w prawie budowlanym

Dodano: 30 stycznia 2020
Sejmowa Komisja Infrastruktury przyjęła projekt nowelizacji ustawy - Prawo Budowlane (druk Sejmowy nr 156) oraz niektórych innych ustaw.

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Rzeszowie w sprawie zmian w ustawie - Prawo Budowlane

Dodano: 30 stycznia 2020
Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdza i apeluje, iż projektowane zmiany w ustawie - Prawo Budowlane oraz niektórych ustaw (wersja druk senacki nr 55) wprowadzają zmiany w procedurze legalizacji obiektów budowlanych wymaganych bez pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia - dlatego też wnosimy sprzeciw odnośnie temu działaniu.

KOMUNIKAT Krajowego Zarządu PZD z dnia 29.01.2020 r. w sprawie braku obowiązku wpisu ROD do Rejestru BDO

Dodano: 30 stycznia 2020
Informujemy, że w dniu 29.01.2020 r. wpłynęło do jednostki krajowej PZD pismo z Ministerstwa Klimatu z dnia 24.01.2020 r. z odpowiedzią na pismo Krajowego Zarządu PZD z dnia 10.12.2019 r. w sprawie wpisu do Rejestru Bazy Danych Odpadowych, zwanego dalej Rejestrem BDO. Przypomnijmy, że w ww. piśmie KZ PZD wystąpił do Ministra Klimatu – ...

Nowelizacja prawa budowlanego - PZD apeluje o korektę

Dodano: 24 stycznia 2020
Parlament pracuje nad nowelizacją prawa budowlanego. Niestety, choć dotyczy ona działkowców - samowoli budowlanych w ROD – PZD nie potraktowano jako strony społecznej, którą warto wysłuchać, gdyż zna problem od strony praktycznej. W efekcie zmiana w obecnym kształcie zagraża interesom ogrodów i działkowców. De facto niweczy bowiem skutki działań p

Czytajcie „działkowca”!

Dodano: 22 stycznia 2020
Uwaga: Nie przegapcie najnowszego, lutowego numeru „działkowca”, który właśnie pojawił się w sprzedaży! W tym największym piśmie ogrodniczym na rynku znajdziecie m.in. aktualne porady i wiele wspaniałych inspiracji na zbliżający się sezon! To również znakomita okazja na zamówienie pakietu rocznej prenumeraty „działkowca” ...

Lutowy numer na rynku od 21 stycznia! „Mój Ogródek” – poradnik ogrodniczy każdego działkowca i ogrodnika

Dodano: 21 stycznia 2020
W lutowym „Moim Ogródku” pomimo trawiącej zimy, zaczynamy myśleć już o pracach na działce. Warto poznać nasze powinności względem cięcia roślin ozdobnych o tej porze roku. Zachęcamy również do zapoznania się z „instrukcją”, jakie gatunki podlewać zimą, gdy nie ma opadów śniegu ani deszczu.

Informacja z narady zorganizowanej w dniach 15-16 stycznia 2020 roku przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD

Dodano: 20 stycznia 2020
W dniach 15-16 stycznia 2020 roku w Warszawie odbyła się narada zorganizowana przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD dla Przewodniczących Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD. W naradzie wzięli także udział wszyscy członkowie KKR PZD. Na zaproszenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD gościem narady był Prezes Polskiego Związku Działkowców...

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w dniu 15.01.2020 r. w Warszawie

Dodano: 20 stycznia 2020
Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 15.01.2020 r. odbyła w Warszawie trzecie posiedzenie w obecnej kadencji. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie posiedzenia: - ustaliła tematykę i harmonogram narady z Przewodniczącymi Okręgowych Komisji Rewizyjnych PZD w dniach 15-16 stycznia 2020 roku.

Stanowisko Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w spr. ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Dodano: 16 stycznia 2020
Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD wyraża zaniepokojenie faktem, iż zdecydowana większość miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie miasta Rzeszowie nie obejmuje gruntów zajmowanych przez rodzinne ogrody działkowe. W razie braku planu miejscowego obejmującego konkretny obszar, wszelkiego rodzaju inwestycje celu ...

Nowy rodzaj dyżurów telefonicznych

Dodano: 13 stycznia 2020
Zgodnie z podjętą przez Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 427/2019 z 30.12.2019 r. od dnia 15 stycznia 2020 r. zostają wprowadzone w biurze Jednostki Krajowej telefoniczne dyżury regionalnych koordynatorów ds. programu DGCS PZD System. Każdego dnia Zarządy ROD mogą uzyskać wsparcie regionalnych koordynatorów programu DGCS PZD...
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557