Aktualności

Przeciwdziałajmy skutkom suszy

Dodano: 13 lutego 2020
Hiszpania już od 2007 roku walczy z suszą, USA od 2010 roku, a Bułgaria od 2011 roku. A my jesteśmy trochę spóźnieni. W 2017 roku zespół autorski powołany przez Gospodarstwo Państwowe Wody Polskie opracował materiały merytoryczne do sporządzenia projektów planów do przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy...

Stanowisko ROD "Nasz Gaj" w Rzeszowie

Dodano: 12 lutego 2020
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nasz Gaj" w Rzeszowie z niepokojem przyjął informację o nowelizacji ustawy Prawo Budowlane w której między innymi przyjęto unormowania dotyczące legalizacji samowoli budowlanych obiektów ponad 20 letnich co doprowadziłoby bezpośrednio do zalegalizowania wielu ponadnormatywnych altan znajdujących się ...

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Mieszko" w Rzeszowie

Dodano: 12 lutego 2020
Po zapoznaniu się z uchwaloną przez Sejm w dniu 23 stycznia 2020r. ustawą o zmianie ustawy Prawo Budowlane członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Mieszko" w Rzeszowie wyrażają duże zaniepokojenie wobec takim rozwiązaniom prawnym, które wspierają działania ludzi łamiących polskie prawo.

Stanowisko ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie

Dodano: 11 lutego 2020
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie pragnął wyrazić stanowczy sprzeciw wobec braku sprawiedliwości pomiędzy działkowcami którzy działają z poszanowaniem obowiązujących przepisów, a tym którzy rażąco naruszają zapisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych ...

List ROD Budowlani w Rzeszowie do Marszałka Sejmu

Dodano: 11 lutego 2020
W imieniu Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Budowlani" w Rzeszowie zwracam się z prośbą do wszystkich Posłów RP o ponowne przeanalizowanie zapisów ustawy Prawo budowlane. Rodzinne Ogrody Działkowe to nie miejsce dla domków tylko działkowe uprawy. W mojej ocenie, ogłoszenie abolicji dla działkowców, którzy wybudowali ponadnormatywne altany ...

Działkowcy straszeni przez GW

Dodano: 11 lutego 2020
Okręg Podkarpacki PZD w Rzeszowie zażądał zamieszczenia w najbliższym wydaniu rzeszowskim Gazety Wyborczej sprostowania treści artykułu „Szeregówki staną w środku ogródków działkowych. Obok będzie droga”, który ukazał się w dniu 5 lutego 2020 r. Autor artykułu kompletnie pomieszał wszystko, co związane jest z planowanymi przez Miasto inwestycjami

Stanowisko Zarządu ROD "Prefabet" w Kolbuszowej

Dodano: 10 lutego 2020
Stanowisko Zarządu ROD "Prefabet" w Kolbuszowej w sprawie ustawy z dnia 23 stycznia 2020r. o zmianie ustawy "Prawo budowlane". Zarząd ROD "Preafbet" w Kolbuszowej reprezentujący swoich działkowców, zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców z wielkim niepokojem odbiera zapisy znowelizowanej ustawy przez Sejm RP o zmianie ustawy - Prawo budowlane ...

Stanowisko Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Malina" w Rzeszowie

Dodano: 5 lutego 2020
W imieniu działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Malina" w Rzeszowie apelujemy do członków sejmowej Komisji Infrastruktury o zachowanie sprawiedliwości wobec działkowców, którzy przestrzegają zapisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o Rodzinnych Ogrodach Działkowych i jednocześnie wykluczenie z regulacji ustawowych tych, którzy ...

Stanowisko Zarządu ROD "Wolica" w Dębicy

Dodano: 5 lutego 2020
Członkowie Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego "WOLICA" w Dębicy po zapoznaniu się z uchwaloną prze Sejm w dniu 23.01.2020r. ustawą o zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektórych ustaw wyrażają głębokie zaniepokojenie w związku z niekorzystnym dla działkowców zapisów uchwalonej ustawie.

Stanowisko Zarządu ROD "Zalesie" w Rzeszowie w spr. projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane i niektórych in. ustaw

Dodano: 4 lutego 2020
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Zalesie" w Rzeszowie z zaskoczeniem przyjął wiadomość, iż projektowane zmiany w ustawie Prawo budowlane mają na celu zalegalizowanie samowoli budowlanych, w tym także postawionych przed laty ponadnormatywnych altan w ogrodach działkowych.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557