OGŁOSZENIA

Zmiany w przepisach dotyczących wycinki drzew i krzewów ozdobnych

Dodano: 1 września 2015

Uwaga! Zmiany w ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody dotyczące wycinki drzew ozdobnych na terenie ogrodów działkowych.

Zmiany przedstawiają się następująco:

1. Na usunięcie drzew (żywych i martwych) wymagane jest zezwolenie z urzędu miasta lub gminy, jeżeli ich obwód mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

100 cm - dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

85 cm - dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

70 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew,

oraz, jeżeli powierzchnia krzewów przekracza 25m kwadratowych.

 

Po otrzymaniu wniosku urzędnik przeprowadzi oględziny drzewa lub krzewów, które miałyby zostać usunięte. Następnie samorząd wyda zgodę lub zakaz wycinki, określi termin wycinki i ewentualne nasadzenia zastępcze oraz termin ich wykonania.

2. Wniosek o wycinkę drzew ozdobnych musi zawierać: rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa w stosunku do granic dzaiłki i altany działkowej. Do w/w wniosku należy dołączyć obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm. Oprócz tego należy dokładnie określić gatunek i odmianę drzew wnioskowanych do wycinki.

3. Dopuszcza się prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie korony drzewa: usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi; kształtowanie korony drzewa, utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa. Można  dokonać przycięcia pędów w koronie drzewa do 30% z całej jej powerzchni.

4. Wywroty i drzewa połamane usuwamy bez zezwolenia, ale należy powiadomić o wycince odpowiedni urząd i przechowywać zdjęcia tych drzew przez 5 lat.

5. Samowolne usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta - wiąże się z karami finansowymi. 

 

 

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557