Aktualności

Informacja o pracy biura Okręgu

Dodano: 27 marca 2020

 W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19, a także koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców, ich rodzin oraz pracowników biura, Okręg Podkarpacki zwraca się z prośbą o załatwianie spraw w biurze Okręgu w miarę możliwości za pośrednictwem e-mail (sekretariat@podkarpacki.pzd.pl)  lub telefonicznie (tel. 17/8542553).

 

 I Wiceprezes Okręgu

Robert Dygdoń

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557