Aktualności

Informacja z posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców w dniu 28 listopada 2019 roku w Warszawie

Dodano: 29 listopada 2019

 Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w dniu 28.11.2019 r. odbyła w Warszawie swoje drugie posiedzenie w obecnej kadencji. Na zaproszenie Przewodniczącej w pierwszej części obrad uczestniczył Prezes PZD p. mgr inż. Eugeniusz Kondracki. Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie  posiedzenia odniosła się do przebiegu i wyników XIV Krajowego Zjazdu Delegatów PZD odbytego w Warszawie w dniu 18.10.2019 r.

Omówiła wynik kontroli w Zarządzie ROD „Kinowa” w Warszawie przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny KKR PZD w dniach 25-27.11.2019 r.
 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji Krajowa Komisja Rewizyjna PZD uchwaliła:
 
- Plan Pracy w 2020 roku,
 
- Tezy dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów oraz poszczególnych sprawozdań finansowych i preliminarzy finansowych ROD i Okręgów w latach 2020-2023,
 
- Wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych PZD w latach 2020-2023.
 
Omówiono również sprawy bieżące Komisji.
 
 
Sekretarz
 
Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD
 
Zenon Jabłoński
 
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557