Aktualności

Jak ROD „Prefabet” w Kolbuszowej pozyskał środki finansowe

Dodano: 17 stycznia 2018

Dzięki owocnej współpracy Zarządu ROD „Prefabet” w Kolbuszowej z Lokalną Grupą Działania „Siedlisko” z siedzibą w Kolbuszowej, ogród otrzymał finansowe wsparcie w kwocie 6 500,00zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” (PROW 2014-2020).

Przedsięwzięcie będzie polegać na organizacji spędzania wolnego czasu i rozwoju zainteresowań poprzez integrację społeczności, w szczególności grup defaworyzowanych.

Zwieńczeniem wszystkich działań będzie organizacja pikniku pn. „Spotkanie pokoleń mieszkańców LGD”. Piknik odbędzie się na terenie ROD „Prefabet” w połowie sierpnia br. Prace nad organizacją całego zadania już trwają i są w nie zaangażowani wszyscy działkowcy.

Andrzej Chmielowski
Prezes Zarządu ROD „Prefabet” w Kolbuszowej
 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557