Aktualności

Jak zostać działkowcem w PZD?

Dodano: 10 czerwca 2019

 Aby zostać działkowcem, należy nabyć działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD, a dokładniej uzyskać do niej prawo dzierżawy działkowej.  Aby ją nabyć, należy najpierw ją znaleźć, a następnie dopełnić kilku formalności.

 
W związku z licznymi zapytaniami, w dniu 14 maja 2019 r. Krajowy Zarząd PZD wydał dla osób zainteresowanych nabyciem działki Komunikat „Jak zostać działkowcem w PZD?”.
 
W komunikacie tym, KZ PZD wskazał kroki, jakie należy podjąć, aby znaleźć wolną działkę w ROD, a następnie nabyć ją bezpośrednio od działkowca (na podstawie umowy przeniesienia praw do działki) albo od zarządu ROD (na podstawie umowy dzierżawy działkowej). Zaprezentowane czynności zmierzające do nabycia działki dotyczą również sytuacji, gdy o działkę w ROD stara się osoba niespokrewniona z działkowcem.
 
Pozostałe przypadki nabycia działki zostały opisane w materiałach udostępnianych pod adresem: http://pzd.pl/artykuly/22923/114/Porady-prawne-dotyczace-nabywania-dzialki-w-ROD.html.
 
MAP
 
 
KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 14 maja 2019 r.
 
„JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM W PZD?”
 
 
 
6 kroków, które pozwolą ci dołączyć do przeszło miliona działkowców korzystających z działek w ogrodach prowadzonych przez PZD
 
Krok 1:
 
Znajdź ROD niedaleko miejsca zamieszkania
 
Krok 2:
 
Znajdź działkę w wybranym ROD
 
Informacji o wolnych działkach lub działkach na sprzedaż można szukać m.in.:
 
1)       na tablicy ogłoszeń ROD,
 
2)       na stronie internetowej ROD lub Okręgu PZD,
 
3)       bezpośrednio w zarządzie ROD lub w Okręgu PZD, 
 
4)       w ofertach „sprzedaży” działek publikowanych w internecie, ewentualnie w prasie lokalnej. 
 
 
Dane teleadresowe okręgów PZD dostępne są tutaj: http://pzd.pl/oz-pzd.html
 
Dane teleadresowe ROD publikowane są na tablicach ogłoszeń ROD lub na stronach internetowych ROD oraz Okręgów PZD.
 
Jednostka krajowa PZD nie prowadzi wykazu wolnych działek w ROD (!).
 
Krok 3:
 
Zawrzyj umowę
 
Prawo do działki można nabyć:
 
  • od działkowca – zawierając z nim umowę przeniesienia praw do działki. Umowa  staje się skuteczna po zatwierdzeniu przez zarząd ROD (więcej tutaj: NABYCIE DZIAŁKI OD DZIAŁKOWCA)
  • od zarządu ROD – podpisując z nim umowę dzierżawy działkowej (więcej tutaj: NABYCIE DZIAŁKI OD ZARZĄDU ROD)
 
Krok 4:

Uiść opłaty
 
  • na rzecz ROD -  jednorazowe opłaty ogrodowe pobierane od nowego działkowca, o których mowa w § 147 ust. 1 statutu PZD (dostępny na http://pzd.pl/uploads/renata/Statut%202017%20zarejestrowany%20z%20przypisami.pdf oraz roczną opłatę ogrodową uchwaloną przez walne zebranie ROD za rok nabycia działki, chyba że poprzedni działkowiec uiścił już tą opłatę – wysokość opłat jest różna w każdym ROD,
  • na rzecz zbywcy prawa do działki – zgodnie z ustaleniami stron umowy
  • podatki - zwykle nabycie działki obciąża podatek od czynności cywilnoprawnych
 
 
Krok 5:
 
Przystąp do PZD
 
Każdy działkowiec ma prawo zostać członkiem PZD, aby posiadać pełne prawo współdecydowania o sprawach ROD.
 
Krok 6:
 
Weź udział w szkoleniu i ciesz się działką
 
Nowy działkowiec ma prawo do bezpłatnego szkolenia. Obejmuje ono podstawowe informacje nt. uprawiania i zagospodarowania działki oraz prawa obowiązującego w ROD.
 
 
 
Więcej na ten temat tutaj: JAK ZOSTAĆ DZIAŁKOWCEM W PZD?  – pełna wersja.
 
 
 
KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW
 
Warszawa, dnia 14 maja 2019 r.
 

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557