Aktualności

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z 18 listopada 2021 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Reportaż z ROD

Dodano: 18 listopada 2021
Krajowy Zarząd ROD Uchwałą nr 98/2021 z 8 kwietnia 2021 roku ogłosił  konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”, a Prezes PZD Zarządzeniem z 4 listopada 2021 r. powołał zespół do oceny prac zgłoszonych na konkurs.
 
Do konkursu nadesłano 11 prac.
 
Zespół przeanalizował wszystkie prace zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale nr 98/2021. Ocenił, czy spełniają cel, którym było propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, głównie znaczenia ROD dla rodzin działkowców oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich poprzez zaprezentowanie w formie reportażu opatrzonego materiałem fotograficznym przykładów wdrażania programów PZD.
 
Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę ocenę przedłożoną przez Zespół, 18 listopada 2021 r. podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu pn. „Reportaż z ROD” oraz ogłosił listę nagrodzonych  i wyróżnionych prac.
 
 
 
Laureatami konkursu zostali:
 
I miejsce
 
Agnieszka Szpala ROD „Bursaki”, Okręg PZD w Lublinie
 
Praca „Reportaż z ROD „Bursaki” w Lublinie”
 
II miejsce
 
Anna Ewa  Michowska, Okręg PZD w Lublinie
 
Praca „Niech żyją Rodzinne Ogrody Działkowe”
 
III miejsce
 
Filip Roman, Okręg PZD Podlaski
 
Praca „Znaczenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych w życiu współczesnych mieszkańców miast”
 
 
 
Autorzy wyróżnionych prac:
 
Agnieszka Lazar, Okręg Łódzki PZD
 
Praca „PZD – przyjemność z działania”
 
Grzegorz Drozdowski, ROD  im. Władysława Sikorskiego w Gdyni,
 
Okręg Pomorski PZD
 
Praca „Reportaż z ROD”
 
Krajowy Zarząd PZD postanowił też uhonorować nagrodami specjalnymi autorów prac, którzy oprócz przywiązania do idei ogrodnictwa działkowego, pokazali w nich nie tylko pozytywne aspekty rodzinnych ogrodów działkowych oraz użytkowania działek, ale dotknęli także problemów, z którymi mierzą się struktury Związku w codziennej działalności. Laureaci nagród specjalnych w swoich pracach zwrócili uwagę m.in. na problem, jakim jest całoroczne zamieszkiwanie na działkach w ROD (niezgodne z regulaminem ROD), co bardzo negatywnie wpływa na sytuację ekologiczną tych ogrodów. Zwiększa się teren zabudowany, a zmniejsza obszar zieleni. Poza tym ta sytuacja wpływa na większe zanieczyszczenie powietrza i gleby oraz wzrost ilości śmieci. Inną podnoszoną kwestią jest niezgodne z ideą ruchu działkowego gospodarowanie przez nowych użytkowników, m.in. rezygnacja z upraw warzyw i owoców. Nowi działkowcy wykorzystują je tylko rekreacyjnie. Często na działkach rośnie wyłącznie trawa oraz iglaki. Nie angażują się w pracę społeczną na rzecz ROD, izolują się od reszty społeczności.
 
Opisane zjawiska niekorzystnie wpływają na postrzeganie ROD w opinii społecznej i mogą mieć negatywny wpływ na przyszłość Rodzinnych Ogrodów Działkowych.
 
 
 
 Nagrody specjalne otrzymują:
 
Bogdan Bera, ROD „Sierosław II” w Dopiewie, Okręg PZD w Poznaniu
 
Edward Zelek, ROD „Senior” w Nowym Sączu, Okręg Małopolski PZD
 
Praca pt. „Czy to jeszcze ROD, czy już RODOS”
 
 
 
Nagrody dla autorów docenionych prac:
 
I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości  4 000 zł;
 
II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości  3 500 zł;
 
III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;
 
Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł.
 
Nagroda specjalna – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł.
 
 
 
Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa związkowe.
 
Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w  broszurze dokumentującej pracę, wypoczynek i życie na działkach oraz w rodzinnych ogrodach działkowych.
 
 
 
 
 
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
 
Warszawa, listopad 2021 r.
 

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557