Aktualności

Nowe wytyczne dla walnych zebrań sprawozdawczych ROD

Dodano: 20 grudnia 2019

 Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019 r. przyjął najnowsze wytyczne określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2020 dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD oraz nowe wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań wraz z załącznikami. Przyjęcie nowych wytycznych zostało podyktowane początkiem nowej kampanii sprawozdawczej w ROD i wyjaśniają kwestie, które w związku z ostatnimi zmianami Statutu PZD obowiązują dopiero od tego roku.

 
Co więcej Krajowy Zarząd PZD zdecydował, że w związku z planowaną na 2020 rok, kolejną nowelizacją Statutu PZD, przyjęte wytyczne, inaczej niż w poprzednich latach, zostały przewidziane tylko na bieżący rok, a nie jak w przeszłości dla wszystkich kampanii sprawozdawczych odbywających się w kadencji.
 
Na tym samym posiedzeniu Krajowy Zarząd PZD przyjął również drugi dokument zawierający wytyczne dla Okręgowych Zarządów PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych PZD w 2020 roku
 
Wzorem lat ubiegłych wytyczne dla zarządów ROD zostaną wydrukowane i dostarczone do każdego ogrodu działkowego w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdego zarządu i komisji rewizyjnej ROD.
 
Natomiast tradycyjne zaproszenia na walne zebrania w formie kartek pocztowych, tak jak w poprzednich latach również zostaną wydrukowane i dostarczone do Okręgowych Zarządów w ilości zgodnej ze zgłoszonym przez nie zapotrzebowaniem. Zarządy ROD powinny mieć możliwość odbioru zaproszeń już na początku przyszłego roku.
 
Wytyczne zostaną ponadto opublikowane w najbliższym wydaniu Biuletynu Informacyjnego, który również powinien trafić do ogrodów w styczniu 2020 r.
 
MJ

Wydawnictwo

Instruktor ogrodnictwa w biurze Okręgu prowadzi 

dyżur telefoniczny w każdą środę, w godzinach: 13.00 - 15.00 

pod numerem telefonu: 17 8543552.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ogrodową prosimy również o kontakt mailowy:

ogrodnik@podkarpacki.pzd.pl

Luty 2020

PWŚCPSN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557