Aktualności

Obradował Krajowy Zarząd

Dodano: 19 listopada 2021

W dniu 18 listopada 2021 r., w trybie zdalnym odbyło się posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu udział wzięła  Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt.

 
Krajowy Zarząd PZD rozstrzygnął konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD” i przyznał 3 nagrody, 2 wyróżnienia  oraz 2 nagrody specjalne. Przebieg konkursu oraz prace komisji konkursowej, która powołana została przez KZ PZD, przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska  –Kierownik Wydziału Prezydialnego która przewodniczyła komisji konkursowej. Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody finansowe.  Pełna lista nagrodzonych oraz wyróżnionych uczestników konkursu opublikowana została w odrębnej informacji na stronie internetowej PZD. 
 
Prezes PZD przedstawił i omówił szczegółowo tematykę XII posiedzenia Krajowej Rady PZD, planowanego na 9 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym.
 
Krajowy Zarząd PZD, przyjął uchwałę w sprawie rezerwy oraz wysokości oprocentowania udzielanych w roku 2022 pożyczek z Funduszu Samopomocowego PZD na inwestycje i remonty w rodzinnych ogrodach działkowych.
 
Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie likwidacji i regulacji prawnych gruntów dot.  ROD „USTRONIE” w Pieńkach Królewskich, ROD „OAZA” w Opolu, ROD „SWOBODA” w Nowym Mieście, ROD „CHEMIK” w Siemianowicach Śląskich, ROD im. A. Mickiewicza w Poznaniu i ROD „TULIPAN” w Białej Podlaskiej.
 
Krajowy Zarząd przyjął uchwały w sprawie odwołań członków zarządu ROD „Oaza” w Kukowie od uchwały OZ Podlaskiego oraz uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków zarządu ROD „Oaza” w Kukowie.
 
                                                                                                          
 
                                                                                                              AO

Wydawnictwo

PORADY PRAWNE

w Okręgu Podkarpackim PZD w Rzeszowie

dla 

członków organów w ROD oraz działkowców

odbywają się w każdy poniedziałek w godz. 13.30 do 15.00

tel. 17/8543552

e-mail: poradyprawne@podkarpacki.pzd.pl

Styczeń 2022

PWŚCPSN
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557