Aktualności

Okręgowy Konkurs Mistrzowska uprawa działki roku 2023

Dodano: 19 kwietnia 2023

Komisaryczny Okręgowy Zarząd Podkarpacki Polskiego Związku Działkowców uchwałą nr 113/2023 z dnia 28.03.2023r. ogłasza konkurs "Mistrzowska uprawa działki roku 2023".

 

 

REGULAMIN KONKURSU

MISTRZOWSKA UPRAWA  DZIAŁKI W ROKU 2023

 

1.    Organizatorem konkursu jest Komisaryczny Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD.

2.    Udział w konkursie biorą wszyscy chętni oraz wytypowani działkowcy przez Zarząd ROD, którzy w innowacyjny sposób prowadzą uprawy roślin owocowych, warzyw, ziół  oraz stosują założenia programów opracowanych w PZD: Bioróżnorodność na działkach w ROD, Otwarty program klimatyczny PZD, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin.

3.    Działkowcy dokonują zgłoszenia do konkursu pisemnie w siedzibie zarządu w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja 2023 roku.

4.    Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko oraz nr działki rodzinnej, a także zgodę na wykorzystanie wizerunku i zdjęć przez wszystkie jednostki organizacyjne Stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców.

5.    Komisja konkursowa dokona oceny działek do dnia 31 lipca 2023 roku,  w oparciu o następujące kryteria: Kwatera warzywnicza: dobór gatunków i odmian warzyw i ziół, metody uprawy: grządki ziemne, podwyższone, w skrzyniach, tunel, szklarnia, inspekty, inne; uprawa współrzędna, mieszana; ściółkowanie, nawadnianie; wykorzystane materiały do budowy skrzyń lub innych elementów, stosowanie płodozmianu, kalendarza biodynamicznego, wyciągów roślinnych i ekologicznych metod ochrony roślin; (pkt. 0 – 20 pkt); Kwatera sadownicza: dobór gatunków i odmian, zachowanie odległości nasadzeń, uprawa mieszana, ściółkowanie, nawadnianie, metody ochrony roślin, stan zdrowotny drzew i krzewów, cięcie i formowanie drzew, obecność pożytecznych organizmów; (pkt. 0 – 20 pkt); Ogólna ocena działki (rozplanowanie, estetyka, porządek; (pkt. 0 – 20 pkt); Realizacja opracowanych programów w PZD: Bioróżnorodność na działkach w ROD, Otwarty program klimatyczny PZD, Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin (pkt. 0 – 20 pkt). Razem do zdobycia 80 pkt.

6.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w 2023 roku. 

7.    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach konkursu i terminie odbioru nagród rzeczowych, zgodnie z przepisami RODO. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy oraz drobny upominek.

Materiały do pobrania
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul.Bernardyńska 5/9, 35-069 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552