Aktualności

Prezydium Krajowej Rady PZD przyznało dotacje i pożyczki dla ROD

Dodano: 9 lutego 2018

 W dniu 08 lutego  2017 r. Prezydium KR PZD na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Prezydium OZ PZD wniosków zarządów ROD udzieliło dotacji z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych następującym ROD:

 
1)    „Wełna” w Romanowie – OZ Łódzki-w kwocie 2.000 zł
 
2)    „Nenufar” w Ostródzie- OZ Warmińsko-Mazurski w kwocie 6 000 zł;
 
3)    „Białka” w Białej Piskiej- Oz Warmińsko-Mazurski w kwocie 2 000 zł;
 
4)    „Skarpa” w Murucinie- OZ w Bydgoszczy w kwocie 20 000 zł;
 
Łącznie Prezydium KR PZD wsparło ogrody na sumę 30.000 zł.
 
Ponadto, Prezydium KR PZD udzieliło pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD dla:
 
1). „Kapuściska” w Bydgoszczy – na budowę sieci wodociągowej w kwocie 40.000 zł.
 
2) „Stare Ogrody” we Wrześni na budowę sieci energetycznej 100.000 zł.
 
3) im. Marii Konopnickiej w Wolsztynie na budowę sieci wodociągowej w kwocie 15.000 zł.
 
Więcej informacji dla zarządów ROD dotyczących wymagań formalnych przy składaniu wniosku o pożyczkę z FS PZD, dotację z Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD, czy dotację z Funduszu Rozwoju dostępnych jest na stronie internetowej PZD w zakładce: http://pzd.pl/fundusze.html
 
MK.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557