Aktualności

Święto działkowców w Okręgu Podkarpackim PZD

Dodano: 30 sierpnia 2019

W piękną, słoneczną niedzielę 25 sierpnia 2019 r. na terenie ogólnym Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Rzeszowie, odbyły się obchody Okręgowych Dni Działkowca.

W Dniach Działkowca wzięli udział zaproszeni goście: reprezentująca Prezydenta Miasta Tarnobrzega pani Barbara Trzeciak, Naczelnik Wydziału Inwestycji UM Tarnobrzega, Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta Rzeszowa pan Wiesław Buż, Sekretarz Miasta Łańcuta pan Jarosław Reczek, pani Anna Cieszyńska reprezentująca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, pani Ewa Kaszuba Wiceprzewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów, członkowie Okręgowej Rady Podkarpackiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, prezesi i członkowie zarządów rodzinnych ogrodów działkowych położonych we wszystkich regionach Okręgu Podkarpackiego.

Pan Stefan Żyła - Prezes Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru Okręgu Podkarpackiego PZD i hymnem Polskiego Związku Działkowców. Dni Działkowca otworzył Prezes Okręgu pan Stefan Żyła witając wszystkich gości. W swoim wystąpieniu Prezes Okręgu pogratulował wszystkim osobom nagrodzonym, wyróżnionym i odznaczonym. Przedstawił zaplanowane działania Okręgu, wśród których najważniejsze będzie wzmocnienie kontaktów Zarządów ROD i Delegatur Rejonowych z samorządami lokalnymi. Prezes Okręgu szczególny nacisk położył na wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Rodzinnych Ogrodów Działkowych, regulację stanu prawnego gruntów ROD oraz realizację inwestycji w zakresie modernizacji infrastruktury w ogrodach. Poprosił przedstawicieli samorządów o spojrzenie przychylnym okiem w stronę ROD i uwzględnienie ich w budżetach jednostek terytorialnych.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście.
 
Pani Jadwiga Przepaśniak - Prezes ROD "Zalesie" w Rzeszowie
 
Krótki rys historyczny dotyczący Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Rzeszowie przedstawiła Prezes ROD p. Jadwiga Przepaśniak. 
 
Pan Wisław Buż - w imieniu Rady Miasta Rzeszowa oraz Prezydenta Miasta
 
Pan Wiesław Buż występując w imieniu Rady Miasta Rzeszowa i Prezydenta Miasta złożył wyrazy uznania dla działkowców za utrzymywanie ogrodów działkowych. Poinformował o przebiegu prac nad przyznaniem dotacji z budżetu miasta dla rzeszowskich ogrodów działkowych. Podkreślił również funkcję, jaką spełniają ogrody działkowe w miastach.  
 
 
Pani Anna Cieszyńska - Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale
 
Pani Anna Cieszyńska przekazała życzenia od Dyrektora PODR w Boguchwale dla podkarpackich działkowców. Przedstawiła dobrą współpracę Okręgu Podkarpackiego z Ośrodkiem Doradztwa i zaproszenie do uczestnictwa w kolejnych imprezach cyklicznych organizowanych przez PODR. 
 
Pani Ewa Kaszuba - Wiceprzewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów
 
Wiceprzewodnicząca Rzeszowskiej Rady Seniorów p. Ewa Kaszuba przedstawiła obszary działania Rady i formy aktywizacji seniorów. Zaprosiła również działkowców do wzięcia udziału w imprezach w ramach organizowanej Senioriady w Rzeszowie.
 
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń związkowych i nagród w konkursach zorganizowanych przez Okręg Podkarpacki PZD. 
 
Odznaczenia związkowe wręczał Prezes Okręgu Pan Stefan Żyła
oraz I Wiceprezes Okręgu Pan Robert Dygdoń
 
Odznaczeniami „Zasłużony działkowiec” wyróżnieni zostali: p. Stanisław Maślanka z ROD „Zorza I” w Sędziszowie Młp., p. Bożena Trędowicz z ROD „Wspólna Niwa” w Rzeszowie, p. Magdalena Turczyn z ROD im. W. Szafera w Rzeszowie, p. Józef Piątkowski z ROD „Mieszko” w Rzeszowie, p. Lucyna Turek-Marcinek z ROD „Budowlani” w Rzeszowie, p. Agnieszka Twardowska-Wybraniec z ROD im. H. Wieniawskiego w Rzeszowie, p. Franciszek Buszta z ROD „Kolejarz II” w Przeworsku, p. Krystyna Wąsik i p. Eugenia Lis z ROD „Zalesie” w Rzeszowie.
 
Laureaci konkuru okręgowego "Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019"
 
W trakcie uroczystości ogłoszone zostały wyniki konkursów okręgowych na „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019” i „Wzorową Działkę Roku 2019”. Pierwsze miejsce w konkursie okręgowym „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2019” zajął ROD „Prefabet” w Kolbuszowej, II miejsce – ROD „Metalowiec” w Mielcu. Laureaci konkursu otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe, grawertony i dyplomy.
 
W konkursie „Wzorowa Działka Roku 2019” pierwsze miejsce zajęła działka użytkowana przez p. Henryka Bugaja w ROD „Poręby” w Mielcu, II miejsce – działka użytkowana przez p. Bożenę Niemiec w ROD „Hutnik II” w Stalowej Woli, III miejsce – działka użytkowana przez p. Krystynę Plezia w ROD „Kamienna Laworta” w Ustrzykach Dolnych, IV miejsce – działka użytkowana przez pp. Barbarę i Jana Stopka w ROD „Krokus” w Sanoku. Przyznano również wyróżnienie specjalne dla pp. Iwony i Jacka Kusak użytkujących działkę w ROD „Metalowiec” w Mielcu.  Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, grawertony i dyplomy.
Szczególne podziękowania, wraz z pamiątkowym grawertonem, otrzymał Zarząd i działkowcy z ROD „Zalesie” w Rzeszowie za udostępnienie terenu i pomoc w przygotowaniach oraz za wyrozumiałość i umożliwienie przyjemnego pobytu na terenie ogrodu licznym delegacjom działkowców.
 
Pan Wiesław Cupryś - ROD "Małopolanin" w Rzeszowie
 
Część artystyczną uroczystości rozpoczął występ działkowca Wiesława Cuprysia z ROD „Małopolanin” w Rzeszowie, który zaprezentował kabaretowy monolog. Następnie do wspólnej zabawy zaprosił wszystkich działkowców zespół muzyczny.
 
 
 
 
W.M.
 
 
 

 

Wydawnictwo

Instruktor ogrodnictwa w biurze Okręgu prowadzi 

dyżur telefoniczny w każdą środę, w godzinach: 13.00 - 15.00 

pod numerem telefonu: 17 8543552.

Wszystkich zainteresowanych tematyką ogrodową prosimy również o kontakt mailowy:

ogrodnik@podkarpacki.pzd.pl

Styczeń 2023

PWŚCPSN
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557