Aktualności

Szkolenia Komisji Rewizyjnych ROD z Okręgu Podkarpackiego PZD.

Dodano: 12 lutego 2018

W dniu 12.02.2018r. w Rzeszowie odbyło się, ostatnie z planowanych, szkolenie instruktażowe Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Podkarpackiego. Szkolenia prowadziła Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pani Alicja Paterek. 

Na początku poszczególnych szkoleń Prezes OZP Pani Agnieszka Sycz , I Wiceprezes OZP Pani Irena Hermańska oraz Wiceprezes OZP Pan Jan Lis omawiali aktualną sytuację w Związku, jak również zmiany w nowelizowanym Statucie PZD. Uczestnicy szkoleń zostali poinformowani o rozpoczęciu prac nad zmianami w Regulaminie ROD, o wprowadzeniu programu finansowo – księgowego DGCS PZD System dla Ogrodów oraz wytycznych do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD. Omówiono także szczegółowo zapisy Uchwały energetycznej Prezydium Krajowej Rady PZD oraz zmiany Ustawy „Prawo wodne”, które obowiązuje od 01.01.2018r.
 
 
Przewodnicząca omówiła wytyczne i tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące kontroli oraz badań bilansów ROD, sprawozdań finansowych za 2017r. i preliminarzy finansowych na 2018r.  Została omówiona rola i zadania Komisji Rewizyjnych w świetle Ustawy o ROD z 13.12.2013r.
 
Uczestnicy szkoleń zadawali wiele pytań, na które Przewodnicząca udzielała wyczerpujących odpowiedzi.
 
 
Alicja Paterek
Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD
 
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557