Aktualności

W ogrodach są marzenia o przyszłości…

Dodano: 29 kwietnia 2022
Po raz pierwszy w historii na sesję Rady Miasta Tarnobrzeg w dniu 27 kwietnia br., zaproszeni zostali przedstawiciele Okręgu Podkarpackiego PZD oraz Prezesi tarnobrzeskich Zarządów ROD i działkowcy z poszczególnych ogrodów. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Pan Bogusław Potański, bardzo ciepło przywitał przedstawicieli Okręgu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie: Prezesa Komisarycznego Okręgowego Zarządu Pana Wojciecha Durskiego i pełniącą obowiązki Dyrektora biura Panią Jadwigę Brzozowską oraz wszystkich przybyłych gości. Jako pierwszy głos zabrał kierownik Delegatury PZD w Tarnobrzegu Pan Jan Lis, który podziękował za dotychczasowe, coroczne wsparcie finansowe dla tarnobrzeskich ogrodów. Po raz kolejny nasze ogrody otrzymają dotację celową w wysokości 95 tysięcy zł. Kierownik Delegatury omówił problemy, z jakimi borykają się działkowcy, w związku z budową obwodnicy miasta i nakreślił potrzeby działkowców i ogrodów. 
 
Podczas budowy obwodnicy ucierpiało blisko 100 działkowców. Otrzymali oni odszkodowania za nasadzenia i naniesienia, ale pozostało jeszcze do wykonania ogrodzenie i nieliczne tzw. „resztówki”, które również wymagają zabezpieczenia. 
 
Prezes ROD „Kamionka” Pan Wiesław Wawrzaszek podkreślił, że ogród został podzielony na dwie części, co utrudnia działkowcom możliwość swobodnego poruszania się. 
 
Pan Tadeusz Kukiełka Wiceprezes ROD „Związkowiec” ubolewał nad zniszczoną infrastrukturą ogólną, gdzie często odbywały się zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych oraz Tarnobrzeska Seniorada.
Glos zabrali również: Pan Stefan Staniec Prezes ROD Mokrzyszów, Pani Maria Czyż Prezes ROD Nadole, Pan Stanisław Wolan Prezes ROD Wymysłów i Prezes ROD Siarkopol Pan Grzegorz Płaza, omawiając działkowe potrzeby.
 
W swym wystąpieniu Pan Wojciech Durski - Prezes Komisarycznego Okręgowego Zarządu Podkarpackiego, podziękował za dotychczasową dobrą współpracę władz miasta z naszymi ogrodami. Wyraził nadzieję na szybkie zakończenie inwestycji miejskiej i realizację postulatów złożonych przez działkowców.
 
Działkowe sprawy nie są obce Prezydentowi Miasta Tarnobrzeg. Pan Dariusz Bożek jest częstym gościem w ogrodach i dobrze zna potrzeby działkowców. Pan Prezydent podkreślił, że tylko dzięki dobrze działającemu stowarzyszeniu, jakim jest Polski Związek Działkowców, ogrody przyciągają coraz więcej ludzi. Ogrody to nie tylko zielone płuca miast ale i bardzo eleganckie i miłe dla oka miejsca do czynnego wypoczynku i upraw działkowych.
 
Pan Prezydent zapewnił, że Miasto Tarnobrzeg przy współpracy z Okręgiem Podkarpackim PZD, podejmie się odtworzenia ROD. Poszukiwania dogodnego terenu trwają. Pan Prezydent zadeklarował również chęć wspólnych obchodów Dożynek, jak to dawniej bywało. Kolejne rozmowy podejmiemy już za tydzień.
 
P.O. Dyrektora Biura
Jadwiga Brzozowska  
 
 
 
 
 

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557