Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD "Walter" w Rzeszowie

Dodano: 22 marca 2013

Walne zebranie sprawozdawcze w ROD "Walter" w Rzeszowie  odbyło się w dniu 16.03.2013r. W zebraniu uczestniczyło 63 osoby. Podczas zebrania zatwierdzone zostały: sprawozdanie z działalności Zarządu ROD ora Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej ROD za 2012 rok. Uchwalone zostały: plan pracy oraz preliminarz na 2013 rok. Szeroko omawiany był Obywatelski Projekt Ustawy o ROD i droga jaką jeszcze ma do przebycia w Sejmie RP. W związku z tym zostało skierowane do Marszałek Sejmu RP – Pani Ewy Kopacz – Stanowisko uczestników WZ oraz prośba o poparcie Obywatelskiego Projektu.

MB

Materiały do pobrania
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557