Aktualności

Zapytanie ofertowe - ROD Mieszko w Rzeszowie

Dodano: 15 listopada 2022

Budowa ogrodzenia na długości 203mb zgodnie z przedmiarem robót

W załaczonym pliku szczegółowe informacje.

 
Adres realizacji: ul. Lotników , Rzeszów, działka nr 668, obr. 208 Rzeszów.
Materiały do pobrania
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557