Aktualności

Zarządy ROD czekają na środki z ARiMR

Dodano: 25 kwietnia 2023
Do Krajowego Zarząd PZD w dniu 24 kwietnia br. wpłynęła informacja o braku możliwości wypłaty środków finansowych dla ogrodów, w ramach kolejnych transz obejmujących realizację zadań objętych Programem pn. „rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.
 
Dlatego działając w imieniu Rodzinnych Ogrodów Działkowych Prezes Krajowego Zarządu PZD uznał za konieczne zwrócić się do Agencji Restrukturyzacji
 
i Modernizacji Rolnictwa oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przedstawienie pilnego stanowiska, gdyż konieczne jest poinformowanie Zarządów ROD, którym wstrzymano udzielenie grantu o dalszych warunkach udzielenia wsparcia.
 
Zalecamy wszystkim Okręgowym Zarządom zapoznanie się z udostępnionym dokumentem w celu jego wykorzystania i przekazania informacji do Zarządów ROD, funkcjonujących na terenie Państwa Okręgu.
 
AGM
 
Poniżej pismo z dnia 24 kwietnia 2023 r., l. dz. 3191/2023
 

 

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul.Bernardyńska 5/9, 35-069 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552