Działkowcy walczą o swoje prawa

Listy działkowców do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Listy działkowców do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Listy działkowców do Premiera RP Donalda Tuska

Listy Działkowców do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka

Listy działkowców do Parlamentarzystów i Samorządowców

Listy do Trybunału Konstytucyjnego

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557