Parlamentarzyści odpowiadają

Józefa Hrynkiewicz - poseł na Sejm RP

Kancelaria Prezydenta RP

Andrzej Lewandowski - Poseł na Sejm RP

Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki

Michał Pacholski - Poseł na Sejm RP

Odpowiedź na interpelację Posła Tomasza Kamińskiego

Kancelaria Prezydenta RP - w związku z Apelem "Nasz Ogródek" Jasło

Odpowiedź na interpelację Posła Mirosława Pluty

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. (17) 85-43-552; fax. 17/ 85-43-557