Parlamentarzyści odpowiadają

Józefa Hrynkiewicz - poseł na Sejm RP

Kancelaria Prezydenta RP

Andrzej Lewandowski - Poseł na Sejm RP

Alicja Wosik - Wicewojewoda Podkarpacki

Michał Pacholski - Poseł na Sejm RP

Odpowiedź na interpelację Posła Tomasza Kamińskiego

Kancelaria Prezydenta RP - w związku z Apelem "Nasz Ogródek" Jasło

Odpowiedź na interpelację Posła Mirosława Pluty

POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul.Bernardyńska 5/9, 35-069 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552