Aktualności

Działkowcy u Prezydenta Miasta Rzeszowa – Tadeusza Ferenca

Dodano: 24 maja 2012
Przedstawiciele Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Rzeszowie w dniu 23.05.2012r. w Ratuszu wzięli udział w spotkaniu z Prezydentem Miasta Rzeszowa – Tadeuszem Ferencem. Podczas spotkania omówiono sytuację działkowców i możliwe konsekwencje związane ze zmianą lub uchyleniem Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

Szkolenie Instruktorów SSI woj. podkarpackiego

Dodano: 22 maja 2012
W dniu 17 maja 2012 roku na terenie ROD „Nasz Gaj” w Rzeszowie odbyła się narada szkoleniowa dla wszystkich instruktorów SSI PZD z terenu Podkarpacia. W naradzie wzięło udział 59 instruktorów. W tym samym czasie odbywało się szkolenie dla instruktorów krajowych i okręgowych w Kielcach.

Komunikat KR PZD w sprawie opłaty wodnej w ROD

Dodano: 17 maja 2012
Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku, działając na podstawie § 142 ust. 4 regulaminu ROD przyjęło unormowania prawne w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych, które zostały zawarte w uchwale nr 109/2012.

Nowy wzór "Deklaracji członkowskiej"

Dodano: 16 maja 2012
Prezydium Krajowej Rady PZD wprowadziło Uchwałą Nr 92/2011 z dnia 14 maja 2012 r. nowy wzór deklaracji członkowskiej. Dotychczasowy wzór deklaracji traci moc obowiązującą po upływie 30 dni od dnia opublikowania nowego wzoru.

Wyznaczony został termin rozprawy PZD przed Trybunałem Konstytucyjnym

Dodano: 15 maja 2012
28 czerwca 2012 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego, który domaga się zbadania zgodności z Konstytucją RP zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2005r. Informacja opublikowana została na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego (link).

Przypominamy o ogłoszonych konkursach okręgowych

Dodano: 14 maja 2012
KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI - "Ekologia, działka i ja" "WZOROWY OGRÓD ROKU 2012" "WZOROWA DZIAŁKA ROKU 2012"

Odpowiedź na interpelację Posła Tomasza Kamińskiego

Dodano: 11 maja 2012
Okręgowy Zarząd Podkarpacki otrzymał za pośrednictwem Biura Poselskiego Tomasza Kamińskiego - odpowiedź na interpelację złożoną przez Posła w sprawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Odpowiedzi udzielił z upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Pan Piotr Styczeń.

Poseł na Sejm - Michał Pacholski - odpowiada na List otwarty OZP

Dodano: 11 maja 2012
W dniu 11. maja 2012r. Okręgowy Zarząd Podkarpacki otrzymał odpowiedź od Posła na Sejm RP p. Michała Pacholskiego na List otwarty do polskich parlamentarzystów. Pan Poseł informuje, iż złożył w sprawie nowelizacji ustawy o ROD interpelację poselską do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Szkolenie dla Instruktorów SSI

Dodano: 4 maja 2012
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Podkarpacki w Rzeszowie informuje, że dnia 16 maja 2012 roku o godzinie 10.00 w domu działkowca w ROD "Nasz Gaj" w Rzeszowie przy ulicy Granicznej odbędzie się szkolenie dla wszystkich instruktorów i kandydatów na instruktorów połączone z naradą.

„Balkony i Tarasy” – nowy specjalny numer „działkowca”- w poniedziałek (30 kwietnia) już w sprzedaży!

Dodano: 27 kwietnia 2012
W poniedziałek (30 kwietnia br.) już w sprzedaży, najnowszy numer specjalny miesięcznika „działkowiec” p.t. „Balkony i Tarasy”, w którym zachęcamy do budowy, urządzania i jak najlepszego wykorzystania tych niezwykłych miejsc. Tarasy przylegające do altan znajdują się na większości działek w ROD, zatem działkowcy znajdą w tym numerze wiele ...
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557