Aktualności

Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Rzeszowa

Dodano: 23 lutego 2012
Stanowisko Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Rzeszowa

Sąd Rejestrowy zatwierdził zmiany w Statucie PZD

Dodano: 22 lutego 2012
Sąd Rejestrowy dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkich zmian Statutu PZD, które zostały dokonane podczas IX Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Tym samym sąd potwierdził, że zmiany w Statucie PZD są całkowicie zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.

Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Dodano: 21 lutego 2012
Stanowisko Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Oświadczenie Prezydium KR PZD w sprawie ROD "Kwitnąca Dolina" w Swarzędzu

Dodano: 13 lutego 2012
Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie sytuacji w ROD „Kwitnąca Dolina” w Swarzędzu

Posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 9 luty 2012r

Dodano: 10 lutego 2012
Krajowa Komisja Rewizyjna pisze list do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz, ocenia Zjazd oraz ustala priorytety na bieżący rok.

Trzecie w nowej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie

Dodano: 31 stycznia 2012
W dniu 31 stycznia 2012 r. odbyło się trzecie w nowej kadencji posiedzenie Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie. Członkowie Okręgowego Zarządu omówili sytuację Związku po IX Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, dyskutowali nad bieżącymi problemami organizacyjnymi, formalno-prawnymi i porządkowymi w ogrodach ...

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD przypomina

Dodano: 15 stycznia 2012
Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD przypomina o zbliżającym się okresie zwoływania i przeprowadzania Walnych Zebrań Sprawozdawczych w ROD.

Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie informuje

Dodano: 9 stycznia 2012
Okręgowy Zarząd Podkarpacki PZD w Rzeszowie informuje o ogłoszeniu konkursów.

Szanowny Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki Prezesem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

Dodano: 19 grudnia 2011
Szanowny Pan mgr inż. Eugeniusz Kondracki Prezesem Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD w Warszawie

Dodano: 18 grudnia 2011
W dniach 16-17 grudnia 2011r. w Warszawie odbył się IX Krajowy Zjazd Delegatów PZD. W Zjeździe uczestniczyło 14 Delegatów z woj. podkarpackiego, a także zaproszeni goście. Zjazd zatwierdził sprawozdania z działalności Krajowej Rady, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowej Komisji Rozjemcze.
POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW OKRĘG PODKARPACKI w Rzeszowie ul. prof. Ludwika Chmaja 4, 35-021 Rzeszów tel. sekretariat 17/ 85-43-552 tel. Ośrodek Finansowo - Księgowy 17/ 85-43-557